qr kod na stranku

Auvergne-Rhône-Alpes - FRK

regióny EÚ: Francúzsko > Auvergne-Rhône-Alpes


mapka Auvergne-Rhône-Alpes FRK
vlajka Auvergne-Rhône-Alpes FRK erb Auvergne-Rhône-Alpes FRK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020102
miera nezamestnanosti20217,2
miera zamestnanosti202169,5
počet obyvateľov20218 113 805
hustota obyvateľstva2019114,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,45
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202132,27
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112
miera nezamestnanosti mladých202116,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202132,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,6
index demografickej závislosti202133,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,12
podiel nezamestnanosti mužov a žien202195,89

viac na wikipédii

demograficky strom FRK Auvergne-Rhône-Alpes podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Auvergne-Rhône-Alpes

nace_r2%
L46,41 %
NRP86,73 %
J103,43 %
R-U194,66 %
F2537 %
K94,13 %
O-Q1006,429 %
A76,32 %
B-E533,915 %
M_N358,410 %
TOTAL3463100 %
G-I709,720 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Auvergne-Rhône-Alpes, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Auvergne-Rhône-Alpes

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRK Auvergne-Rhône-Alpes 1996 demografická pyramída demograficky strom FRK Auvergne-Rhône-Alpes demografická pyramída

ostatné: Francúzsko, Nové Akvitánsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CENTRE – VAL DE LOIRE, CORSE, Île-de-France, Burgundsko-Franche-Comté, Normandia, Zámorský departement, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, BRETAGNE, Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, PAYS DE LA LOIRE, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitánia

susedia: CENTRE – VAL DE LOIRE, NORD-OVEST, Occitánia, Nové Akvitánsko, Švajčiarsko, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, Burgundsko-Franche-Comté

podregióny: Auvergne, Rhône-Alpes

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Auvergne-Rhône-Alpes - FRK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .