qr kod na stranku

Auvergne - FRK1

regióny EÚ: Francúzsko > Auvergne-Rhône-Alpes > Auvergne


mapka Auvergne FRK1
vlajka Auvergne FRK1 erb Auvergne FRK1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202184
miera nezamestnanosti20217,1
miera zamestnanosti202167,9
počet obyvateľov20221 371 196
hustota obyvateľstva201952,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,4
miera nezamestnanosti mladých202119,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202136,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110
index demografickej závislosti202242,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,62

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Auvergne

nace_r2%
A23,74 %
B-E93,417 %
F41,68 %
G-I107,419 %
J7,31 %
K122 %
L7,21 %
M_N35,96 %
NRP14,63 %
O-Q182,633 %
R-U27,95 %
TOTAL553,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Auvergne, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Auvergne

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRK1 Auvergne 1996 demografická pyramída demograficky strom FRK1 Auvergne demografická pyramída

ostatné: Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne, Rhône-Alpes

susedia: Limuzínsko, Burgundsko, Centre, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

podregióny: Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Auvergne - FRK1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRK1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRK1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .