qr kod na stranku

Limuzínsko - FRI2

regióny EÚ: Francúzsko > Nové Akvitánsko > Limuzínsko


mapka Limuzínsko FRI2
vlajka Limuzínsko FRI2 erb Limuzínsko FRI2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202076
miera nezamestnanosti20216,3
miera zamestnanosti202169,5
počet obyvateľov2021724 279
hustota obyvateľstva201942,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202124,68
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112
miera nezamestnanosti mladých202021,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201731,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,2
index demografickej závislosti202147,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,77

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Limuzínsko

nace_r2%
R-U145 %
F15,86 %
K6,72 %
O-Q116,442 %
A17,46 %
B-E33,712 %
M_N17,46 %
TOTAL279,1100 %
G-I48,317 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Limuzínsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Limuzínsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRI2 Limuzínsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRI2 Limuzínsko demografická pyramída

ostatné: Nové Akvitánsko, Akvitánsko, Poitou-Charentes, Limuzínsko

susedia: Auvergne, Centre, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Akvitánsko

podregióny: Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Limuzínsko - FRI2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .