qr kod na stranku

Limuzínsko - FRI2

regióny EÚ: Francúzsko > Nové Akvitánsko > Limuzínsko


mapka Limuzínsko FRI2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,9
miera nezamestnanosti mladých202216,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,8
Demografia
počet obyvateľov2022722 658
hustota obyvateľstva202242,6
index demografickej závislosti202247,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202294,9
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201731,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202177
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202268,8

viac na wikipédii wikidata Q1190 Limuzínsko in English: FRI2 podregióny: Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

demograficky strom FRI2 Limuzínsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Limuzínsko

nace_r2%
A16,56 %
B-E35,813 %
F19,67 %
G-I52,919 %
M_N19,27 %
O-Q107,538 %
R-U14,45 %
TOTAL281,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Limuzínsko, 2022 demograficky strom FRI2 Limuzínsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRI2 Limuzínsko demografická pyramída

ostatné: Nové Akvitánsko, Limuzínsko, Akvitánsko, Poitou-Charentes

susedia: Auvergne, Centre, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Akvitánsko

podregióny: Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Limuzínsko - FRI2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .