qr kod na stranku

Akvitánsko - FRI1

regióny EÚ: Francúzsko > Nové Akvitánsko > Akvitánsko


mapka Akvitánsko FRI1
vlajka Akvitánsko FRI1 erb Akvitánsko FRI1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202124
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202192
miera nezamestnanosti20217,5
miera zamestnanosti202170,3
počet obyvateľov20213 511 921
hustota obyvateľstva201983,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,5
miera nezamestnanosti mladých202115,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202132,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,3
index demografickej závislosti202138,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,55

viac na wikipédii

demograficky strom FRI1 Akvitánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Akvitánsko

nace_r2%
A58,54 %
B-E146,110 %
F125,68 %
G-I338,223 %
J37,93 %
K48,43 %
L23,22 %
M_N142,710 %
NRP43,73 %
O-Q452,230 %
R-U78,95 %
TOTAL1495,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Akvitánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Akvitánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRI1 Akvitánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRI1 Akvitánsko demografická pyramída

ostatné: Nové Akvitánsko, Akvitánsko, Poitou-Charentes, Limuzínsko

susedia: Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Aragónsko, Baskicko, Comunidad Foral de Navarra, Limuzínsko

podregióny: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Akvitánsko - FRI1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRI1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .