qr kod na stranku

Aragónsko - ES24

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE > Aragónsko


mapka Aragónsko ES24
vlajka Aragónsko ES24 erb Aragónsko ES24
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202194
miera nezamestnanosti202110,2
miera zamestnanosti202168,1
počet obyvateľov20221 314 159
hustota obyvateľstva201927,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202115,3
miera nezamestnanosti mladých202124,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202133,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218
index demografickej závislosti202234,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,95

viac na wikipédii

demograficky strom ES24 Aragónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Aragónsko

nace_r2%
A33,86 %
B-E113,820 %
F41,17 %
G-I136,324 %
J10,62 %
K9,32 %
L2,80 %
M_N48,48 %
O-Q143,525 %
R-U407 %
TOTAL579,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Aragónsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Aragónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES24 Aragónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom ES24 Aragónsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Aragónsko je autonómne spoločenstvo a historické územie v severovýchodnom Španielsku, tvorí dnešné provincie Teruel, Zaragoza a Huesca.

Dejiny

Aragónsko vzniklo začiatkom 9. storočia v rámci reconquisty ako Aragónske grófstvo, ktoré bolo súčasťou franskej Hispánskej marky. V rokoch 925 až 1035 bolo súčasťou Navarrského kráľovstva, od roku 1035 samostatné kráľovstvo. Roku 1162 bolo k nemu pripojené Katalánsko (presnejšie Barcelonské grófstvo), odvtedy sa niekedy rozlišujú Krajiny aragónskej koruny (vrátane Katalánska a pod.) a Aragónske kráľovstvo (vlastné Aragónsko). V roku 1319 k nemu bola pripojená Valencia. Od roku 1516, nástupom Karla I. po Ferdinandovi Aragónskom (1506-1516), bolo oficiálne spojené s Kastíliou (de-facto vznik Španielska).

ostatné: NORESTE, Comunidad Foral de Navarra, Aragónsko, La Rioja, Baskicko

susedia: Comunidad Foral de Navarra, Kastília-León, La Rioja, Akvitánsko, Kastília-La Mancha, Midi-Pyrénées, Valencijské spoločenstvo, Katalánsko

podregióny: Huesca, Teruel, Zaragoza

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Aragónsko - ES24, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES24


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES24
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .