qr kod na stranku

Kastília-La Mancha - ES42

regióny EÚ: Španielsko > CENTRO (E) > Kastília-La Mancha


mapka Kastília-La Mancha ES42
vlajka Kastília-La Mancha ES42 erb Kastília-La Mancha ES42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20217,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202145,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202069
miera nezamestnanosti202115,8
miera zamestnanosti202161,9
počet obyvateľov20212 048 656
hustota obyvateľstva201925,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,64
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202122,53
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112
miera nezamestnanosti mladých202135,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202138,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,1
index demografickej závislosti202128,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202175
demograficky strom ES42 Kastília-La Mancha podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastília-La Mancha

nace_r2%
J14,42 %
R-U50,36 %
F62,97 %
K19,72 %
O-Q199,824 %
A60,67 %
B-E132,716 %
M_N67,78 %
TOTAL847,2100 %
L2,40 %
G-I236,628 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastília-La Mancha, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kastília-La Mancha

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES42 Kastília-La Mancha 1996 demografická pyramída demograficky strom ES42 Kastília-La Mancha demografická pyramída

ostatné: CENTRO (E), Kastília-La Mancha, Extremadura, Kastília-León

susedia: Andalúzia, Kastília-León, Extremadura, Valencijské spoločenstvo, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Aragónsko

podregióny: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kastília-La Mancha - ES42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .