qr kod na stranku

Kastília-La Mancha - ES42

regióny EÚ: Španielsko > CENTRO (E) > Kastília-La Mancha


mapka Kastília-La Mancha ES42
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202214,4
miera nezamestnanosti mladých202232,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20225,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202241,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,2
Demografia
počet obyvateľov20222 049 980
hustota obyvateľstva202225,9
index demografickej závislosti202229,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202275,66
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202241,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202167
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202263,1

wikidata Q5748 Kastília-La Mancha in English: ES42 podregióny: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo

demograficky strom ES42 Kastília-La Mancha podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastília-La Mancha

nace_r2%
A60,77 %
B-E133,315 %
F67,98 %
G-I241,928 %
J17,22 %
K14,72 %
L20 %
M_N66,88 %
O-Q211,524 %
R-U50,96 %
TOTAL867,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastília-La Mancha, 2022 demograficky strom ES42 Kastília-La Mancha 1996 demografická pyramída demograficky strom ES42 Kastília-La Mancha demografická pyramída

ostatné: CENTRO (E), Kastília-León, Kastília-La Mancha, Extremadura

susedia: Andalúzia, Kastília-León, Extremadura, Valencijské spoločenstvo, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Aragónsko

podregióny: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kastília-La Mancha - ES42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .