qr kod na stranku

Valencijské spoločenstvo - ES52

regióny EÚ: Španielsko > Východ (ES) > Valencijské spoločenstvo


mapka Valencijské spoločenstvo ES52
vlajka Valencijské spoločenstvo ES52 erb Valencijské spoločenstvo ES52
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202143
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202074
miera nezamestnanosti202116,1
miera zamestnanosti202161,4
počet obyvateľov20215 047 045
hustota obyvateľstva2019216,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,93
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,48
účasť na celoživotnom vzdelávaní202117,3
miera nezamestnanosti mladých202137,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202143,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,4
index demografickej závislosti202130,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202184,23

viac na wikipédii

demograficky strom ES52 Valencijské spoločenstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Valencijské spoločenstvo

nace_r2%
J43,52 %
R-U149,97 %
F1367 %
K41,92 %
O-Q452,222 %
A51,52 %
B-E349,517 %
M_N201,210 %
TOTAL2060,5100 %
L18,61 %
G-I616,330 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Valencijské spoločenstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Valencijské spoločenstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES52 Valencijské spoločenstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom ES52 Valencijské spoločenstvo demografická pyramída

ostatné: Východ (ES), Valencijské spoločenstvo, Katalánsko, Baleáry

susedia: Región de Murcia, Katalánsko, Aragónsko, Kastília-La Mancha

podregióny: Alicante / Alacant, Castellón / Castelló, Valencia / València

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Valencijské spoločenstvo - ES52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES52
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .