qr kod na stranku

Valencijské spoločenstvo - ES52

regióny EÚ: Španielsko > Východ (ES) > Valencijské spoločenstvo


mapka Valencijské spoločenstvo ES52
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202213,3
miera nezamestnanosti mladých202228,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20225,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202240,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202217,1
Demografia
počet obyvateľov20225 072 550
hustota obyvateľstva2022218,7
index demografickej závislosti202230,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,91
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202239,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202173
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202264,3

viac na wikipédii wikidata Q5720 Valencijské spoločenstvo in English: ES52 podregióny: Alicante / Alacant, Castellón / Castelló, Valencia / València

demograficky strom ES52 Valencijské spoločenstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Valencijské spoločenstvo

nace_r2%
A57,13 %
B-E370,617 %
F149,47 %
G-I667,431 %
J57,83 %
K382 %
L20,81 %
M_N196,79 %
O-Q476,722 %
R-U148,97 %
TOTAL2183,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Valencijské spoločenstvo, 2022 demograficky strom ES52 Valencijské spoločenstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom ES52 Valencijské spoločenstvo demografická pyramída

ostatné: Východ (ES), Katalánsko, Valencijské spoločenstvo, Baleáry

susedia: Región de Murcia, Katalánsko, Aragónsko, Kastília-La Mancha

podregióny: Alicante / Alacant, Castellón / Castelló, Valencia / València

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Valencijské spoločenstvo - ES52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES52
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .