qr kod na stranku

Baleáry - ES53

regióny EÚ: Španielsko > Východ (ES) > Baleáry


mapka Baleáry ES53
vlajka Baleáry ES53 erb Baleáry ES53
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20215,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202079
miera nezamestnanosti202114,9
miera zamestnanosti202164,8
počet obyvateľov20211 219 775
hustota obyvateľstva2019241,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,71
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202117,44
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,6
miera nezamestnanosti mladých202132,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202151,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,7
index demografickej závislosti202123,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,63
demograficky strom ES53 Baleáry podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Baleáry

nace_r2%
J8,92 %
R-U49,79 %
F57,910 %
K7,91 %
O-Q113,621 %
A6,31 %
B-E377 %
M_N6812 %
TOTAL552,9100 %
L6,71 %
G-I196,836 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Baleáry, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Baleáry

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES53 Baleáry 1996 demografická pyramída demograficky strom ES53 Baleáry demografická pyramída

Z wikipédie:

Baleáry (-slovenský normovaný názov) alebo Baleárske ostrovy (katal. Illes Balears, špa. Islas Baleares) je meno súostrovia na západe Stredozemného mora. Politicky je to provincia a súčasne aj jedno zo 17 autonómnych spoločenstiev Španielska. Správne stredisko je Palma de Mallorca. Ďalšie mestá: Mahón na Menorke, Ibiza na Ibize. Úradnými jazykmi sú katalánčina a španielčina. Katalánsky názov Illes Balears je aj súčasťou oficiálneho španielskeho (kastílskeho) označenia autonómneho spoločenstva. Súostrovie je obľúbeným cieľom mnohých turistov.

Geografia

Najväčším ostrovom je Malorka.

ostatné: Východ (ES), Valencijské spoločenstvo, Katalánsko, Baleáry

podregióny: Eivissa y Formentera, Malorka, Menorca

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Baleáry - ES53, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES53


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES53
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .