qr kod na stranku

Východ (ES) - ES5

regióny EÚ: Španielsko > Východ (ES)


mapka Východ (ES) ES5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20215,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202187
miera nezamestnanosti202113,5
miera zamestnanosti202165,2
počet obyvateľov202213 975 722
hustota obyvateľstva2019229,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,6
miera nezamestnanosti mladých202131,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202143,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,2
index demografickej závislosti202229,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,17
demograficky strom ES5 Východ (ES) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východ (ES)

nace_r2%
A110,72 %
B-E965,116 %
F408,47 %
G-I1748,329 %
J192,53 %
K128,32 %
L571 %
M_N707,712 %
O-Q1320,322 %
R-U417,27 %
TOTAL6055,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východ (ES), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Východ (ES)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES5 Východ (ES) 1996 demografická pyramída demograficky strom ES5 Východ (ES) demografická pyramída

ostatné: Španielsko, Madridské spoločenstvo, CENTRO (E), Kanárske ostrovy, Juh (ES), Východ (ES), NOROESTE, NORESTE

susedia: NORESTE, CENTRO (E), Occitánia, Juh (ES)

podregióny: Katalánsko, Valencijské spoločenstvo, Baleáry

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východ (ES) - ES5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .