Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

NOROESTE - ES1

regióny EÚ: Španielsko > NOROESTE


mapka NOROESTE ES1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20204.2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201982
miera nezamestnanosti202012.7
miera zamestnanosti202061.6
počet obyvateľov20204 303 879
hustota obyvateľstva201995.2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20205.06
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202020.9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202011.5
miera nezamestnanosti mladých202035
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202043.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202010
index demografickej závislosti202039.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202088.53
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020114.53
demograficky strom ES1 NOROESTE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NOROESTE

nace_r2%
K312 %
A88.45 %
R-U121.77 %
M_N153.39 %
J433 %
L6.10 %
TOTAL1689.7100 %
F117.77 %
O-Q409.624 %
B-E275.316 %
G-I443.826 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NOROESTE, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NOROESTE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES1 NOROESTE 1996 demografická pyramída demograficky strom ES1 NOROESTE demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Východ (ES), NOROESTE, Juh (ES), NORESTE, Madridské spoločenstvo, Kanárske ostrovy

susedia: NORESTE, CONTINENTE, CENTRO (E)

podregióny: Galícia, Astúria, Kantábria

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - NOROESTE - ES1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES1