qr kod na stranku

NOROESTE - ES1

regióny EÚ: Španielsko > NOROESTE


mapka NOROESTE ES1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202177
miera nezamestnanosti202111,9
miera zamestnanosti202163
počet obyvateľov20214 293 420
hustota obyvateľstva201995,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202115,2
miera nezamestnanosti mladých202130,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202136,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217
index demografickej závislosti202140,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,62
demograficky strom ES1 NOROESTE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NOROESTE

nace_r2%
A86,45 %
B-E265,615 %
F119,47 %
G-I451,726 %
J46,73 %
K33,92 %
L7,70 %
M_N163,610 %
O-Q421,124 %
R-U124,37 %
TOTAL1720,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NOROESTE, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NOROESTE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES1 NOROESTE 1996 demografická pyramída demograficky strom ES1 NOROESTE demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Juh (ES), Východ (ES), NOROESTE, NORESTE

susedia: NORESTE, CONTINENTE, CENTRO (E)

podregióny: Galícia, Astúria, Kantábria

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - NOROESTE - ES1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .