qr kod na stranku

Juh (ES) - ES6

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES)


mapka Juh (ES) ES6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202064
miera nezamestnanosti202120,7
miera zamestnanosti202155,8
počet obyvateľov202110 182 831
hustota obyvateľstva2019103,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,62
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,8
miera nezamestnanosti mladých202142,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202149,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,7
index demografickej závislosti202125,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202177,14
demograficky strom ES6 Juh (ES) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Juh (ES)

nace_r2%
J83,72 %
R-U248,66 %
F260,57 %
K67,52 %
O-Q942,624 %
A345,99 %
B-E379,710 %
M_N334,19 %
TOTAL3851,1100 %
L31,41 %
G-I1157,230 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Juh (ES), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Juh (ES)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES6 Juh (ES) 1996 demografická pyramída demograficky strom ES6 Juh (ES) demografická pyramída

ostatné: Španielsko, NOROESTE, Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Juh (ES), Východ (ES), CENTRO (E), NORESTE

susedia: CONTINENTE, Východ (ES), CENTRO (E)

podregióny: Andalúzia, Región de Murcia, Ceuta, Melilla

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Juh (ES) - ES6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .