qr kod na stranku

CONTINENTE - PT1

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE


mapka CONTINENTE PT1
vlajka CONTINENTE PT1 erb CONTINENTE PT1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202142,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202077
miera nezamestnanosti20216,7
miera zamestnanosti202170,5
počet obyvateľov20219 802 128
hustota obyvateľstva2019111,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,08
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,14
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,1
miera nezamestnanosti mladých202123,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202129,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,3
index demografickej závislosti202135,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,42
demograficky strom PT1 CONTINENTE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, CONTINENTE

nace_r2%
J171,94 %
R-U247,45 %
F289,16 %
K120,83 %
O-Q1234,427 %
A117,83 %
B-E859,419 %
M_N395,49 %
TOTAL4583,3100 %
L45,31 %
G-I1101,824 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, CONTINENTE, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, CONTINENTE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT1 CONTINENTE 1996 demografická pyramída demograficky strom PT1 CONTINENTE demografická pyramída

Z wikipédie:

Portugalsko, dlhý tvar Portugalská republika (port. República Portuguesa), je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, západné a južné brehy krajiny omývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy. Portugalsko je poloprezidentskou republikou, úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO – 4. apríl 1949. Od 1. januára 1986 je Portugalsko členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru.

ostatné: Portugalsko, Região Autónoma dos AÇORES, CONTINENTE, Região Autónoma da MADEIRA

susedia: Juh (ES), CENTRO (E), NOROESTE

podregióny: Severná oblasť, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - CONTINENTE - PT1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .