qr kod na stranku

CONTINENTE - PT1

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE


mapka CONTINENTE PT1
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,2
miera nezamestnanosti mladých202219
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202244,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214
Demografia
počet obyvateľov20229 864 372
hustota obyvateľstva2022112,3
index demografickej závislosti202237,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,94
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202232,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272

wikidata Q2915956 CONTINENTE in English: PT1 podregióny: Severná oblasť, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo

demograficky strom PT1 CONTINENTE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, CONTINENTE

nace_r2%
A1203 %
B-E873,319 %
F298,26 %
G-I1159,825 %
J183,14 %
K100,52 %
L48,81 %
M_N4039 %
O-Q1221,826 %
R-U2626 %
TOTAL4670,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, CONTINENTE, 2022 demograficky strom PT1 CONTINENTE 1996 demografická pyramída demograficky strom PT1 CONTINENTE demografická pyramída

Z wikipédie:

Portugalsko, dlhý tvar Portugalská republika (port. República Portuguesa), je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, západné a južné brehy krajiny omývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy. Portugalsko je poloprezidentskou republikou, úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO – 4. apríl 1949. Od 1. januára 1986 je Portugalsko členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru.

ostatné: Portugalsko, CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA

susedia: Juh (ES), CENTRO (E), NOROESTE

podregióny: Severná oblasť, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - CONTINENTE - PT1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .