qr kod na stranku

Algarve - PT15

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE > Algarve


mapka Algarve PT15
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202176
miera nezamestnanosti20218,5
miera zamestnanosti202170,5
počet obyvateľov2022465 701
hustota obyvateľstva201988,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,8
miera nezamestnanosti mladých201529,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,7
index demografickej závislosti202238,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,89

Zamestnanosť podľa sektorov, Algarve

nace_r2%
A4,22 %
B-E9,85 %
F16,18 %
G-I73,836 %
L42 %
M_N16,28 %
O-Q61,730 %
R-U12,66 %
TOTAL204,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Algarve, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Algarve

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT15 Algarve 1996 demografická pyramída demograficky strom PT15 Algarve demografická pyramída

ostatné: CONTINENTE, Centro, Alentejo, Severná oblasť, Algarve, Lisboa

susedia: Andalúzia, Alentejo

podregióny: Algarve

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Algarve - PT15, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT15


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT15
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .