qr kod na stranku

Lisboa - PT17

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE > Lisboa


mapka Lisboa PT17
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213
podiel dlhodobo nezamestnaných202143,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202098
miera nezamestnanosti20216,9
miera zamestnanosti202171
počet obyvateľov20212 869 033
hustota obyvateľstva20191015,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,41
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,01
účasť na celoživotnom vzdelávaní202115,4
miera nezamestnanosti mladých202126,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202137,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,5
index demografickej závislosti202136
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,77
demograficky strom PT17 Lisboa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lisboa

nace_r2%
J86,87 %
R-U80,36 %
F56,34 %
K62,15 %
O-Q378,329 %
A7,81 %
B-E129,510 %
M_N174,313 %
TOTAL1308,2100 %
L22,22 %
G-I310,724 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lisboa, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lisboa

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT17 Lisboa 1996 demografická pyramída demograficky strom PT17 Lisboa demografická pyramída

ostatné: CONTINENTE, Centro, Alentejo, Severná oblasť, Algarve, Lisboa

susedia: Alentejo, Centro

podregióny: Área Metropolitana de Lisboa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lisboa - PT17, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT17


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT17
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .