qr kod na stranku

Lisboa - PT17

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE > Lisboa


mapka Lisboa PT17
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20223,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202246,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202196
miera nezamestnanosti20227,4
miera zamestnanosti202271,8
počet obyvateľov20222 869 627
hustota obyvateľstva20221022,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202216,2
miera nezamestnanosti mladých202219,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202235,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,5
index demografickej závislosti202234,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202296,31

wikidata Q27689 Lisboa in English: PT17 podregióny: Área Metropolitana de Lisboa

demograficky strom PT17 Lisboa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lisboa

nace_r2%
R-U90,87 %
A7,91 %
B-E132,810 %
F67,45 %
G-I338,626 %
J98,17 %
K50,44 %
L21,32 %
M_N167,613 %
O-Q349,226 %
TOTAL1324,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Lisboa, 2022 demograficky strom PT17 Lisboa 1996 demografická pyramída demograficky strom PT17 Lisboa demografická pyramída

ostatné: CONTINENTE, Centro, Severná oblasť, Lisboa, Algarve, Alentejo

susedia: Alentejo, Centro

podregióny: Área Metropolitana de Lisboa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lisboa - PT17, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT17


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT17
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .