qr kod na stranku

Lisboa – PT17

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE > Lisboa


mapka Lisboa PT17
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202216,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20227,34
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,21
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20229,37
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202296,17
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022117,91
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202235,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022102
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202014,6

Wikidata Q27689 OpenStreetMap 5404272 Lisboa in English: PT17

Podregióny: Área Metropolitana de Lisboa


demograficky strom PT17 Lisboa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20227,5
miera nezamestnanosti mladých202219,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20223,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202247,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Lisboa

NACE r2%NACE r2%
A7,81 %B-E133,810 %
F68,25 %G-I344,726 %
J95,57 %K494 %
L21,42 %M_N16513 %
O-Q343,526 %R-U917 %
TOTAL1320100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lisboa, 2022

Demografia

demograficky strom PT17 Lisboa 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.89967e+06
hustota obyvateľstva20221026,6
index demografickej závislosti202334,9
demograficky strom PT17 Lisboa demografická pyramída

Ostatné: CONTINENTE, Algarve, Alentejo, Severná oblasť, Centro, Lisboa

Susedia: Alentejo, Centro

Podregióny: Área Metropolitana de Lisboa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Lisboa – PT17, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPT17, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT17