qr kod na stranku

Portugalsko - PT

regióny EÚ: Portugalsko


mapka Portugalsko PT
vlajka Portugalsko PT erb Portugalsko PT
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q33
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q346,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
miera nezamestnanosti2022q36
miera zamestnanosti2022q372,1
počet obyvateľov202110 298 252
hustota obyvateľstva2019113
výdavky na PTP ako percento HDP20202,065
výdavky na APTP20200,441
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q340,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202114,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q314,4
pracujúci na čiastočný úväzok2022q36,08
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q34,31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q37,84
rozdiel v platoch mužov a žien202011,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202177,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,9
miera nezamestnanosti mladých2022q318,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q328,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q315,3
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q321,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q38,3
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q36,2
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q34,3
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202019,8
miera náhrady miezd dôchodkami20210,64
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,59
index demografickej závislosti202135
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q392,91
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3124,07
podiel miezd na HDP2022q344,7
splátka verejného dlho ako % HDP20212,4
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202355,1
výška minimálnej mzdy v €2023q1886,67
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1987,49
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202116 665

viac na wikipédii

demograficky strom PT Portugalsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko

nace_r2%
J175,94 %
R-U262,65 %
F305,46 %
K123,23 %
O-Q1311,627 %
A130,63 %
B-E876,218 %
M_N411,19 %
TOTAL4812,3100 %
L46,81 %
G-I1168,924 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Portugalsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 167.3
E: 95.9; U: 22.8; I: 48.6
P: 569.1
E: 308.3; U: 53.8; I: 207.0
P: 366.9
E: 245.1; U: 37.2; I: 84.6
Y30-39P: 360.8
E: 291.6; U: 20.6; I: 48.6
P: 420.0
E: 359.6; U: 25.5; I: 34.9
P: 443.9
E: 396.6; U: 23.7; I: 23.6
Y40-49P: 672.0
E: 541.3; U: 30.3; I: 100.4
P: 422.5
E: 371.3; U: 20.7; I: 30.5
P: 473.6
E: 442.2; U: 14.6; I: 16.8
Y50-59P: 881.0
E: 637.6; U: 37.7; I: 205.7
P: 325.2
E: 264.3; U: 14.5; I: 46.4
P: 279.2
E: 254.0; U: 9.3; I: 15.9
Y60-69P: 939.9
E: 277.3; U: 16.8; I: 645.8
P: 169.2
E: 72.6; U: 5.5; I: 91.1
P: 198.8
E: 102.4; U: 4.7; I: 91.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT Portugalsko 1996 demografická pyramída demograficky strom PT Portugalsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Portugalsko, dlhý tvar Portugalská republika (port. República Portuguesa), je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, západné a južné brehy krajiny omývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy. Portugalsko je poloprezidentskou republikou, úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO – 4. apríl 1949. Od 1. januára 1986 je Portugalsko členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru.

ostatné: Portugalsko, Poľsko

susedia: Španielsko

podregióny: CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Portugalsko - PT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .