qr kod na stranku

Portugalsko – PT

regióny EÚ: Portugalsko


mapka Portugalsko PT
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20212,067
výdavky na APTP20210,573
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202313,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202313,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235,7
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q414,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q437,9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20237,5
pracujúci na čiastočný úväzok2023q46,96
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q44,2
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q49,69
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q145,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202354,7
výška minimálnej mzdy v €2024q1956,67
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11085,88
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202319 232
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202212,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202369,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202191,67
podiel zamestnanosti mužov a žien202393,98
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4106,06
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202329,9
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q420,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q426,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202279
splátka verejného dlho ako % HDP20232,2
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202019,8
voľné pracovné miesta2023q41,3

Viac na wikipédii Wikidata Q45 OpenStreetMap 295480 Portugalsko in English: PT

Podregióny: CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA


demograficky strom PT Portugalsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20236,7
miera nezamestnanosti mladých202320,3
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q47,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q42,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q437,2

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko

NACE r2%NACE r2%
A146,63 %B-E897,918 %
F3447 %G-I1274,626 %
J183,34 %K105,62 %
L53,61 %M_N435,39 %
O-Q1235,425 %R-U302,26 %
TOTAL4978,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Portugalsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 148.9
E: 85.4; U: 23.6; I: 39.9
P: 572.1
E: 323.6; U: 42.2; I: 206.3
P: 387.6
E: 269.8; U: 31.0; I: 86.8
Y30-39P: 294.9
E: 229.0; U: 22.3; I: 43.6
P: 428.2
E: 375.4; U: 24.5; I: 28.3
P: 461.3
E: 421.5; U: 18.8; I: 21.0
Y40-49P: 579.0
E: 483.4; U: 24.5; I: 71.1
P: 466.1
E: 422.5; U: 16.8; I: 26.8
P: 492.0
E: 467.6; U: 13.2; I: 11.2
Y50-59P: 857.0
E: 632.8; U: 35.5; I: 188.7
P: 332.0
E: 280.2; U: 15.2; I: 36.6
P: 306.3
E: 281.8; U: 8.1; I: 16.4
Y60-69P: 956.6
E: 301.9; U: 18.2; I: 636.5
P: 187.2
E: 88.3; U: 5.2; I: 93.7
P: 191.4
E: 118.8; U: 3.4; I: 69.2

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom PT Portugalsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.0467366e+07
hustota obyvateľstva2022114,4
index demografickej závislosti202338
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q45
miera náhrady miezd dôchodkami20230,61
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,5
doba dožitia 50‐ročného človeka202133,1
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202116
demograficky strom PT Portugalsko demografická pyramída

Z wikipédie: Portugalsko, dlhý tvar Portugalská republika (port. República Portuguesa), je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, západné a južné brehy krajiny omývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy.

Portugalsko je poloprezidentskou republikou, úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO – 4. apríl 1949. Od 1. januára 1986 je Portugalsko členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru.

Susedia: Španielsko

Podregióny: CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Portugalsko – PT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPT, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT