Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Portugalsko - PT

regióny EÚ: Portugalsko


mapka Portugalsko PT
vlajka Portugalsko PT erb Portugalsko PT
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q43,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q448,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202174
miera nezamestnanosti2021q46,5
miera zamestnanosti2021q471
počet obyvateľov202110 298 252
hustota obyvateľstva2019113
výdavky na PTP ako percento HDP20191,16
výdavky na APTP20190,265
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q438,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202114,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q413,9
pracujúci na čiastočný úväzok2021q46,95
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q44,79
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q49,11
rozdiel v platoch mužov a žien202011,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202177,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,9
miera nezamestnanosti mladých2021q423,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q428
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q419,9
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q427,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q49,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q46,5
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q45,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202019,8
miera náhrady miezd dôchodkami20200,67
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,64
index demografickej závislosti202135
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q493,33
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q4103,12
splátka verejného dlho ako % HDP20212,4
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202151,4
výška minimálnej mzdy v €2022q1822,5
výška minimálnej mzdy v PPS2022q1920,05
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202116 587

viac na wikipédii

demograficky strom PT Portugalsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko

nace_r2%
K123,23 %
L46,81 %
O-Q1311,627 %
TOTAL4812,3100 %
J175,94 %
R-U262,65 %
B-E876,218 %
A130,63 %
M_N411,19 %
F305,46 %
G-I1168,924 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Portugalsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 167.3
E: 95.9; U: 22.8; I: 48.6
P: 569.1
E: 308.3; U: 53.8; I: 207.0
P: 366.9
E: 245.1; U: 37.2; I: 84.6
Y30-39P: 360.8
E: 291.6; U: 20.6; I: 48.6
P: 420.0
E: 359.6; U: 25.5; I: 34.9
P: 443.9
E: 396.6; U: 23.7; I: 23.6
Y40-49P: 672.0
E: 541.3; U: 30.3; I: 100.4
P: 422.5
E: 371.3; U: 20.7; I: 30.5
P: 473.6
E: 442.2; U: 14.6; I: 16.8
Y50-59P: 881.0
E: 637.6; U: 37.7; I: 205.7
P: 325.2
E: 264.3; U: 14.5; I: 46.4
P: 279.2
E: 254.0; U: 9.3; I: 15.9
Y60-69P: 939.9
E: 277.3; U: 16.8; I: 645.8
P: 169.2
E: 72.6; U: 5.5; I: 91.1
P: 198.8
E: 102.4; U: 4.7; I: 91.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT Portugalsko 1996 demografická pyramída demograficky strom PT Portugalsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Portugalsko, dlhý tvar Portugalská republika (port. República Portuguesa), je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, západné a južné brehy krajiny omývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy. Portugalsko je poloprezidentskou republikou, úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO – 4. apríl 1949. Od 1. januára 1986 je Portugalsko členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru.

ostatné: Portugalsko, Poľsko

susedia: Španielsko

podregióny: CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Portugalsko - PT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .