qr kod na stranku

Portugalsko – PT

regióny EÚ: Portugalsko


mapka Portugalsko PT
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20212,067
výdavky na APTP20210,573
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q215,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q238,6
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20227,9
pracujúci na čiastočný úväzok2023q26,99
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q24,46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q29,5
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q248,5
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202354,7
výška minimálnej mzdy v €2023q3886,67
výška minimálnej mzdy v PPS2023q3986,57
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202217 292
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202111,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202262,6
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202191,67
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q294,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q2108,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q226,9
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q216,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q212,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q28,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
splátka verejného dlho ako % HDP20222
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q272,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202019,8

Viac na wikipédii Wikidata Q45 OpenStreetMap 295480 Portugalsko in English: PT

Podregióny: CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA


demograficky strom PT Portugalsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q26,2
miera nezamestnanosti mladých2023q217,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q27,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q22,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q245,2

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko

NACE r2%NACE r2%
A133,93 %B-E890,318 %
F316,16 %G-I122925 %
J187,54 %K103,42 %
L50,31 %M_N419,39 %
O-Q1298,926 %R-U279,86 %
TOTAL4908,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Portugalsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Portugalsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 137.2
E: 78.3; U: 21.8; I: 37.1
P: 564.1
E: 314.7; U: 41.2; I: 208.2
P: 407.3
E: 282.9; U: 32.0; I: 92.4
Y30-39P: 275.5
E: 213.2; U: 21.0; I: 41.3
P: 424.5
E: 372.6; U: 24.0; I: 27.9
P: 484.4
E: 443.0; U: 19.6; I: 21.8
Y40-49P: 539.0
E: 450.1; U: 22.6; I: 66.3
P: 469.4
E: 425.5; U: 16.6; I: 27.3
P: 528.7
E: 502.5; U: 14.3; I: 11.9
Y50-59P: 814.1
E: 601.7; U: 33.5; I: 178.9
P: 341.8
E: 288.9; U: 15.4; I: 37.5
P: 339.4
E: 312.4; U: 8.8; I: 18.2
Y60-69P: 915.2
E: 290.9; U: 17.2; I: 607.1
P: 197.7
E: 93.4; U: 5.4; I: 98.9
P: 222.6
E: 137.9; U: 3.9; I: 80.8

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom PT Portugalsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov202210 352 042
hustota obyvateľstva2022113,9
index demografickej závislosti202237,2
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q25,6
miera náhrady miezd dôchodkami20220,66
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,63
doba dožitia 50‐ročného človeka202133,1
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202116
demograficky strom PT Portugalsko demografická pyramída

Z wikipédie: Portugalsko, dlhý tvar Portugalská republika (port. República Portuguesa), je európska krajina, ktorá sa nachádza na juhozápadnom cípe svetadielu, v západnej časti Pyrenejského polostrova. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko, západné a južné brehy krajiny omývajú vody Atlantického oceánu. Portugalsku tiež patrí niekoľko ostrovov a súostroví – Azory, Madeira a Divošské ostrovy.

Portugalsko je poloprezidentskou republikou, úradným jazykom je portugalčina. Portugalsko je jedným z 12 zakladajúcich členov NATO – 4. apríl 1949. Od 1. januára 1986 je Portugalsko členom Európskej únie, od 26. marca 1995 je členom Schengenského priestoru.

Susedia: Španielsko

Podregióny: CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Portugalsko – PT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT