qr kod na stranku

Španielsko – ES

regióny EÚ: Španielsko


mapka Španielsko ES
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20213,235
výdavky na APTP20210,795
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202315,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202317,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235,2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q414,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q438
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20237,2
pracujúci na čiastočný úväzok202311,78
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20235,09
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202319,53
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q148,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202250,3
výška minimálnej mzdy v €2024q11323
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11373,93
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202324 475
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20228,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202349,1
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202198,99
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,71
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4127,62
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q438,8
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q425,7
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q421,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20239,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202286
splátka verejného dlho ako % HDP20232,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202365,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202026,4

Viac na wikipédii Wikidata Q29 OpenStreetMap 1311341 Španielsko in English: ES

Podregióny: Severozápad (ES), Severovýchod (ES), Madridské spoločenstvo, CENTRO (E), Východ (ES), Juh (ES), Kanárske ostrovy


demograficky strom ES Španielsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q411,9
miera nezamestnanosti mladých2023q428,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q416,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q44,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202335

Zamestnanosť podľa sektorov, Španielsko

NACE r2%NACE r2%
A767,34 %B-E2814,513 %
F13987 %G-I6069,129 %
J753,54 %K482,22 %
L172,81 %M_N2290,511 %
O-Q4905,123 %R-U1529,27 %
TOTAL21 182100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Španielsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Španielsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 1128.3
E: 592.8; U: 251.3; I: 284.2
P: 1846.3
E: 783.7; U: 217.1; I: 845.5
P: 1993.6
E: 1367.1; U: 235.9; I: 390.6
Y30-39P: 1833.8
E: 1221.9; U: 285.5; I: 326.4
P: 1320.4
E: 1006.5; U: 151.6; I: 162.3
P: 2691.1
E: 2307.2; U: 194.4; I: 189.5
Y40-49P: 2567.0
E: 1768.9; U: 344.0; I: 454.1
P: 1791.4
E: 1417.6; U: 178.8; I: 195.0
P: 3412.8
E: 3010.6; U: 177.0; I: 225.2
Y50-59P: 3059.7
E: 1798.4; U: 373.4; I: 887.9
P: 1696.9
E: 1215.3; U: 172.7; I: 308.9
P: 2521.3
E: 2119.7; U: 139.9; I: 261.7
Y60-69P: 3127.0
E: 706.3; U: 136.3; I: 2284.4
P: 1131.8
E: 394.9; U: 48.3; I: 688.6
P: 1483.2
E: 616.4; U: 41.3; I: 825.5

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom ES Španielsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20234.808536e+07
hustota obyvateľstva202295
index demografickej závislosti202330,4
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q411
miera náhrady miezd dôchodkami20230,77
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,63
doba dožitia 50‐ročného človeka202134,6
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202119,7
demograficky strom ES Španielsko demografická pyramída

Z wikipédie: Španielsko (špa. España), dlhý tvar Španielske kráľovstvo (špa. Reino de España), je krajina v juhozápadnej Európe na Pyrenejskom polostrove. Jeho pevnina hraničí na juhu a východe so Stredozemným morom (s výnimkou malej pozemnej hranice s Gibraltárom), na severe s Francúzskom, Andorrou, na severozápade s Biskajským zálivom a na západe s Atlantickým oceánom a Portugalskom. K územiu Španielska patria aj Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne pri pobreží Afriky a dve enklávy v severnej Afrike, Ceuta a Melilla pri Maroku. S plochou 505 990 km² je Španielsko druhou najväčšou krajinou západnej Európy a Európskej únie po Francúzsku.

Španielsko je demokracia vo forme parlamentnej vlády v rámci konštitučnej monarchie. Je to krajina s dvanástou najväčšou ekonomikou (HDP) a vysokou životnou úrovňou (vysoký HDI). Je členom Organizácie Spojených národov, Európskej únie, NATO, OECD a WTO.

Dejiny

Dejiny územia súčasného Španielska

Paleolit a mezolit

Prvé známky ľudského osídlenia Pyrenejského polostrova sa datujú do obdobia paleolitu, konca treťohôr. Postupne sa tu objavovali okruhliakové industrie (najmä olduvan), rôzne staro- a stredo-paleotické kultúry a v mladom paleolite napríklad gravettien, epigravettien a magdalenien.

Susedia: Francúzsko, Portugalsko

Podregióny: Severozápad (ES), Severovýchod (ES), Madridské spoločenstvo, CENTRO (E), Východ (ES), Juh (ES), Kanárske ostrovy

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Španielsko – ES, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RES, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES