qr kod na stranku

Španielsko – ES

regióny EÚ: Španielsko


mapka Španielsko ES
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20213,235
výdavky na APTP20210,795
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202215,3
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202116,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q214,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q238,6
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20227,7
pracujúci na čiastočný úväzok2023q213,01
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q26,26
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q220,74
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q347,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202250,3
výška minimálnej mzdy v €2023q31260
výška minimálnej mzdy v PPS2023q31305,21
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202222 878
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20218,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202246,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202198,99
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q286,93
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q2128,16
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q235,6
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q229,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q217,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q211,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202183
splátka verejného dlho ako % HDP20222,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q265,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202026,4

Viac na wikipédii Wikidata Q29 OpenStreetMap 1311341 Španielsko in English: ES

Podregióny: Severozápad (ES), Severovýchod (ES), Madridské spoločenstvo, CENTRO (E), Východ (ES), Juh (ES), Kanárske ostrovy


demograficky strom ES Španielsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q211,7
miera nezamestnanosti mladých2023q227,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q217,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q24,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q237,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Španielsko

NACE r2%NACE r2%
A774,84 %B-E2771,314 %
F13216 %G-I5725,628 %
J7404 %K473,12 %
L164,11 %M_N2158,211 %
O-Q4802,424 %R-U14607 %
TOTAL20 391100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Španielsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Španielsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 1113.6
E: 584.6; U: 251.8; I: 277.2
P: 1836.7
E: 782.4; U: 216.4; I: 837.9
P: 1986.7
E: 1367.1; U: 231.3; I: 388.3
Y30-39P: 1759.0
E: 1183.8; U: 272.3; I: 302.9
P: 1291.6
E: 986.2; U: 149.2; I: 156.2
P: 2663.0
E: 2285.6; U: 190.5; I: 186.9
Y40-49P: 2469.9
E: 1715.9; U: 326.9; I: 427.1
P: 1773.5
E: 1411.5; U: 172.9; I: 189.1
P: 3409.2
E: 3012.4; U: 174.5; I: 222.3
Y50-59P: 3011.4
E: 1771.9; U: 367.8; I: 871.7
P: 1701.8
E: 1223.1; U: 170.6; I: 308.1
P: 2540.5
E: 2137.5; U: 140.1; I: 262.9
Y60-69P: 3086.5
E: 693.5; U: 134.5; I: 2258.5
P: 1130.4
E: 394.3; U: 49.1; I: 687.0
P: 1490.7
E: 621.3; U: 41.3; I: 828.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom ES Španielsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov202247 432 893
hustota obyvateľstva202294,3
index demografickej závislosti202230,5
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q211,3
miera náhrady miezd dôchodkami20220,76
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,64
doba dožitia 50‐ročného človeka202134,6
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202119,7
demograficky strom ES Španielsko demografická pyramída

Z wikipédie: Španielsko (špa. España), dlhý tvar Španielske kráľovstvo (špa. Reino de España), je krajina v juhozápadnej Európe na Pyrenejskom polostrove. Jeho pevnina hraničí na juhu a východe so Stredozemným morom (s výnimkou malej pozemnej hranice s Gibraltárom), na severe s Francúzskom, Andorrou, na severozápade s Biskajským zálivom a na západe s Atlantickým oceánom a Portugalskom. K územiu Španielska patria aj Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne pri pobreží Afriky a dve enklávy v severnej Afrike, Ceuta a Melilla pri Maroku. S plochou 505 990 km² je Španielsko druhou najväčšou krajinou západnej Európy a Európskej únie po Francúzsku.

Španielsko je demokracia vo forme parlamentnej vlády v rámci konštitučnej monarchie. Je to krajina s dvanástou najväčšou ekonomikou (HDP) a vysokou životnou úrovňou (vysoký HDI). Je členom Organizácie Spojených národov, Európskej únie, NATO, OECD a WTO.

Dejiny

Dejiny územia súčasného Španielska

Paleolit a mezolit

Prvé známky ľudského osídlenia Pyrenejského polostrova sa datujú do obdobia paleolitu, konca treťohôr. Postupne sa tu objavovali okruhliakové industrie (najmä olduvan), rôzne staro- a stredo-paleotické kultúry a v mladom paleolite napríklad gravettien, epigravettien a magdalenien.

Susedia: Francúzsko, Portugalsko

Podregióny: Severozápad (ES), Severovýchod (ES), Madridské spoločenstvo, CENTRO (E), Východ (ES), Juh (ES), Kanárske ostrovy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Španielsko – ES, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/ES


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES