qr kod na stranku

Madridské spoločenstvo - ES3

regióny EÚ: Španielsko > Madridské spoločenstvo


mapka Madridské spoločenstvo ES3
vlajka Madridské spoločenstvo ES3 erb Madridské spoločenstvo ES3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021114
miera nezamestnanosti202111,6
miera zamestnanosti202168,9
počet obyvateľov20226 769 373
hustota obyvateľstva2019839,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202115,6
miera nezamestnanosti mladých202129,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202149,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,4
index demografickej závislosti202227,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,53

viac na wikipédii

demograficky strom ES3 Madridské spoločenstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Madridské spoločenstvo

nace_r2%
A5,30 %
B-E2719 %
F180,76 %
G-I773,425 %
J227,57 %
K170,75 %
L32,21 %
M_N479,215 %
O-Q70623 %
R-U288,19 %
TOTAL3134,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Madridské spoločenstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Madridské spoločenstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES3 Madridské spoločenstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom ES3 Madridské spoločenstvo demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Juh (ES), Východ (ES), NOROESTE, NORESTE

susedia: CENTRO (E)

podregióny: Comunidad de Madrid

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Madridské spoločenstvo - ES3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .