qr kod na stranku

CENTRO (E) - ES4

regióny EÚ: Španielsko > CENTRO (E)


mapka CENTRO (E) ES4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20215,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202074
miera nezamestnanosti202114,7
miera zamestnanosti202162,2
počet obyvateľov20215 493 304
hustota obyvateľstva201925,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,99
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,41
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,4
miera nezamestnanosti mladých202135,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202143,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,9
index demografickej závislosti202134,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202178,82
demograficky strom ES4 CENTRO (E) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, CENTRO (E)

nace_r2%
J43,52 %
R-U1336 %
F158,87 %
K44,82 %
O-Q580,826 %
A168,18 %
B-E338,115 %
M_N183,98 %
TOTAL2220,1100 %
L6,50 %
G-I562,625 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, CENTRO (E), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, CENTRO (E)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES4 CENTRO (E) 1996 demografická pyramída demograficky strom ES4 CENTRO (E) demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Juh (ES), Východ (ES), NOROESTE, NORESTE

susedia: NORESTE, NOROESTE, Madridské spoločenstvo, CONTINENTE, Juh (ES), Východ (ES)

podregióny: Kastília-León, Kastília-La Mancha, Extremadura

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - CENTRO (E) - ES4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .