qr kod na stranku

CENTRO (E) - ES4

regióny EÚ: Španielsko > CENTRO (E)


mapka CENTRO (E) ES4
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202213
miera nezamestnanosti mladých202231,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20224,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202238,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,6
Demografia
počet obyvateľov20225 479 984
hustota obyvateľstva202225,7
index demografickej závislosti202235,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202281,44
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202240,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202172
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202264,2

wikidata Q107010726 CENTRO (E) in English: ES4 podregióny: Kastília-León, Kastília-La Mancha, Extremadura

demograficky strom ES4 CENTRO (E) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, CENTRO (E)

nace_r2%
A166,27 %
B-E333,915 %
F162,87 %
G-I595,226 %
J43,42 %
K402 %
L6,30 %
M_N181,48 %
O-Q622,227 %
R-U1336 %
TOTAL2284,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, CENTRO (E), 2022 demograficky strom ES4 CENTRO (E) 1996 demografická pyramída demograficky strom ES4 CENTRO (E) demografická pyramída

ostatné: Španielsko, Madridské spoločenstvo, Východ (ES), Kanárske ostrovy, NORESTE, NOROESTE, Juh (ES), CENTRO (E)

susedia: NORESTE, NOROESTE, Madridské spoločenstvo, CONTINENTE, Juh (ES), Východ (ES)

podregióny: Kastília-León, Kastília-La Mancha, Extremadura

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - CENTRO (E) - ES4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .