qr kod na stranku

Kastília-León - ES41

regióny EÚ: Španielsko > CENTRO (E) > Kastília-León


mapka Kastília-León ES41
vlajka Kastília-León ES41 erb Kastília-León ES41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202083
miera nezamestnanosti202111,5
miera zamestnanosti202165
počet obyvateľov20212 386 649
hustota obyvateľstva201925,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,37
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,33
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,8
miera nezamestnanosti mladých202129,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202143,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,5
index demografickej závislosti202140,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,85
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021145,74
demograficky strom ES41 Kastília-León podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastília-León

nace_r2%
L3,40 %
J19,62 %
R-U61,56 %
F65,17 %
K18,92 %
O-Q261,227 %
A65,87 %
B-E161,417 %
M_N90,29 %
TOTAL976,6100 %
G-I229,423 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastília-León, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kastília-León

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES41 Kastília-León 1996 demografická pyramída demograficky strom ES41 Kastília-León demografická pyramída

ostatné: CENTRO (E), Kastília-La Mancha, Extremadura, Kastília-León

susedia: Galícia, Centro, La Rioja, Comunidad de Madrid, Aragónsko, Kantábria, Kastília-La Mancha, Astúria, Extremadura, Severná oblasť, Baskicko

podregióny: Východný Berlín, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Západný Berlín, Soria, Valladolid, Zamora

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kastília-León - ES41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .