Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

La Rioja - ES23

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE > La Rioja


mapka La Rioja ES23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202.7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201997
miera nezamestnanosti202010.9
miera zamestnanosti202066.7
počet obyvateľov2020315 931
hustota obyvateľstva201962.6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20204.24
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202025.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010.5
miera nezamestnanosti mladých202026.6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201831.9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20209.1
index demografickej závislosti202033
podiel zamestnanosti mužov a žien202084.9
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020135.48
demograficky strom ES23 La Rioja podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, La Rioja

nace_r2%
K2.32 %
A8.86 %
R-U8.36 %
M_N10.37 %
J1.71 %
TOTAL137.8100 %
F7.55 %
O-Q30.522 %
B-E34.125 %
G-I34.125 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, La Rioja, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, La Rioja

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES23 La Rioja 1996 demografická pyramída demograficky strom ES23 La Rioja demografická pyramída

ostatné: NORESTE, Comunidad Foral de Navarra, Aragónsko, La Rioja, Baskicko

susedia: Aragónsko, Baskicko, Comunidad Foral de Navarra, Kastília-León

podregióny: La Rioja

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - La Rioja - ES23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES23