qr kod na stranku

La Rioja - ES23

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE > La Rioja


mapka La Rioja ES23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202189
miera nezamestnanosti202111,6
miera zamestnanosti202168
počet obyvateľov2022315 916
hustota obyvateľstva201962,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202114,2
miera nezamestnanosti mladých202131,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202145,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,9
index demografickej závislosti202233,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202184,65
demograficky strom ES23 La Rioja podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, La Rioja

nace_r2%
A8,66 %
B-E37,927 %
F7,55 %
G-I29,621 %
J2,22 %
K2,32 %
M_N11,88 %
O-Q31,422 %
R-U7,96 %
TOTAL140,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, La Rioja, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, La Rioja

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES23 La Rioja 1996 demografická pyramída demograficky strom ES23 La Rioja demografická pyramída

ostatné: NORESTE, Comunidad Foral de Navarra, Aragónsko, La Rioja, Baskicko

susedia: Aragónsko, Baskicko, Comunidad Foral de Navarra, Kastília-León

podregióny: La Rioja

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - La Rioja - ES23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .