qr kod na stranku

Severovýchod (ES) – ES2

regióny EÚ: Španielsko > Severovýchod (ES)


mapka Severovýchod (ES) ES2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202216,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202213,71
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,04
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202223,34
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,12
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022119,28
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202239,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021101
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202268,7

Wikidata Q107010719 Severovýchod (ES) in English: ES2

Podregióny: Baskicko, Navarra, La Rioja, Aragónsko


demograficky strom ES2 Severovýchod (ES) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20229,1
miera nezamestnanosti mladých202224,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20223,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202235,7

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod (ES)

NACE r2%NACE r2%
A58,83 %B-E423,922 %
F118,66 %G-I446,823 %
J68,33 %K34,92 %
L7,80 %M_N193,510 %
O-Q480,424 %R-U136,27 %
TOTAL1969,1100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severovýchod (ES), 2022

Demografia

demograficky strom ES2 Severovýchod (ES) 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20224 466 148
hustota obyvateľstva202264
index demografickej závislosti202235,5
demograficky strom ES2 Severovýchod (ES) demografická pyramída

Ostatné: Španielsko, Východ (ES), Severozápad (ES), Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Severovýchod (ES), Juh (ES), CENTRO (E)

Susedia: CENTRO (E), Severozápad (ES), Occitánia, Nové Akvitánsko, Východ (ES)

Podregióny: Baskicko, Navarra, La Rioja, Aragónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Severovýchod (ES) – ES2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/ES2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES2