qr kod na stranku

NORESTE - ES2

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE


mapka NORESTE ES2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202137,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021101
miera nezamestnanosti202110,2
miera zamestnanosti202167,3
počet obyvateľov20224 466 148
hustota obyvateľstva201963,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202116,1
miera nezamestnanosti mladých202128,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202145,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,5
index demografickej závislosti202235,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,78
demograficky strom ES2 NORESTE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NORESTE

nace_r2%
A593 %
B-E433,722 %
F112,16 %
G-I424,122 %
J52,93 %
K33,82 %
L9,71 %
M_N188,710 %
O-Q482,625 %
R-U134,57 %
TOTAL1931,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NORESTE, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NORESTE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES2 NORESTE 1996 demografická pyramída demograficky strom ES2 NORESTE demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Juh (ES), Východ (ES), NOROESTE, NORESTE

susedia: CENTRO (E), NOROESTE, Occitánia, Nové Akvitánsko, Východ (ES)

podregióny: Baskicko, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - NORESTE - ES2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .