Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

NORESTE - ES2

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE


mapka NORESTE ES2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203.1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019110
miera nezamestnanosti202010.4
miera zamestnanosti202065.9
počet obyvateľov20204 491 911
hustota obyvateľstva201963.9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20204.8
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202024.05
účasť na celoživotnom vzdelávaní202012.3
miera nezamestnanosti mladých202029.9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202041.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20209.6
index demografickej závislosti202034.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202088.41
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020122.34
demograficky strom ES2 NORESTE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NORESTE

nace_r2%
K36.82 %
A58.53 %
R-U139.57 %
M_N185.710 %
J43.42 %
L101 %
TOTAL1903.7100 %
F110.26 %
O-Q462.624 %
B-E421.422 %
G-I435.523 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NORESTE, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NORESTE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES2 NORESTE 1996 demografická pyramída demograficky strom ES2 NORESTE demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Východ (ES), NOROESTE, Juh (ES), NORESTE, Madridské spoločenstvo, Kanárske ostrovy

susedia: CENTRO (E), NOROESTE, Occitánia, Nové Akvitánsko, Východ (ES)

podregióny: Baskicko, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - NORESTE - ES2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES2