qr kod na stranku

Comunidad Foral de Navarra - ES22

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE > Comunidad Foral de Navarra


mapka Comunidad Foral de Navarra ES22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020104
miera nezamestnanosti202110,6
miera zamestnanosti202166,4
počet obyvateľov2021657 654
hustota obyvateľstva201963,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,61
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202125,27
účasť na celoživotnom vzdelávaní202116,1
miera nezamestnanosti mladých202122,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202140,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,9
index demografickej závislosti202131,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,59
  • Comunidad Foral de Navarra in English: ES22
  • podregióny: Navarra
demograficky strom ES22 Comunidad Foral de Navarra podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Comunidad Foral de Navarra

nace_r2%
J5,22 %
R-U19,27 %
F18,46 %
K52 %
O-Q68,724 %
A8,43 %
B-E78,828 %
M_N23,28 %
TOTAL283,6100 %
L1,40 %
G-I55,319 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Comunidad Foral de Navarra, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Comunidad Foral de Navarra

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES22 Comunidad Foral de Navarra 1996 demografická pyramída demograficky strom ES22 Comunidad Foral de Navarra demografická pyramída

ostatné: NORESTE, Comunidad Foral de Navarra, Aragónsko, La Rioja, Baskicko

susedia: La Rioja, Akvitánsko, Aragónsko, Baskicko

podregióny: Navarra

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Comunidad Foral de Navarra - ES22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .