qr kod na stranku

Baskicko - ES21

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE > Baskicko


mapka Baskicko ES21
vlajka Baskicko ES21 erb Baskicko ES21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020108
miera nezamestnanosti20219,9
miera zamestnanosti202166,9
počet obyvateľov20212 185 908
hustota obyvateľstva2019303,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,52
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,15
účasť na celoživotnom vzdelávaní202116,9
miera nezamestnanosti mladých202132,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202164,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,7
index demografickej závislosti202136,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,35

viac na wikipédii

demograficky strom ES21 Baskicko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Baskicko

nace_r2%
J34,94 %
R-U67,47 %
F455 %
K17,22 %
O-Q23926 %
A8,11 %
B-E203,322 %
M_N105,211 %
TOTAL927,7100 %
L4,81 %
G-I202,922 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Baskicko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Baskicko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES21 Baskicko 1996 demografická pyramída demograficky strom ES21 Baskicko demografická pyramída

Z wikipédie:

Baskicko (bask. Euskadi, špa. Países Vascongados) je autonómne spoločenstvo na severe Španielska, medzi Pyrenejami a Biskajským zálivom. Obývajú ho Baskovia, hovoriaci izolovaným jazykom baskičtinou, ktorá je tu prvým úradným jazykom, zatiaľ čo španielčina má postavenie druhého jazyka. Metropolou je Vitoria-Gasteiz (bask. Gasteiz), najväčším mestom je Bilbao (Bilbo).

Hospodárstvo

Autonómne spoločenstvo Baskicko je jedným z najbohatších regiónov Španielska. Oblasť Baskicka má piatu najväčšiu ekonomiku v krajine, podľa veľkosti vyprodukovaného ročného domáceho produktu v rámci všetkých autonómnych spoločenstiev Španielska. Baskicko má spolu s metropolitnou oblasťou Madridu najvyššie hodnoty HDP na jedného obyvateľa v krajine vo výške cez 32 000 €. Hrubý domáci produkt na obyvateľa v Baskicku je tak v priemere o 40 % vyšší, ako je priemer Európskej únie.

ostatné: NORESTE, Comunidad Foral de Navarra, Aragónsko, La Rioja, Baskicko

susedia: Akvitánsko, Kantábria, Comunidad Foral de Navarra, Kastília-León, La Rioja

podregióny: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Baskicko - ES21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .