qr kod na stranku

Baskicko - ES21

regióny EÚ: Španielsko > NORESTE > Baskicko


mapka Baskicko ES21
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20228,7
miera nezamestnanosti mladých202226
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20223,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202239,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202217,5
Demografia
počet obyvateľov20222 176 918
hustota obyvateľstva2022303,4
index demografickej závislosti202237,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202242,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021108
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202268,4

viac na wikipédii wikidata Q3995 Baskicko in English: ES21 podregióny: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya

demograficky strom ES21 Baskicko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Baskicko

nace_r2%
A10,41 %
B-E196,921 %
F50,55 %
G-I212,122 %
J47,55 %
K18,12 %
L2,90 %
M_N10811 %
O-Q232,224 %
R-U70,77 %
TOTAL949,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Baskicko, 2022 demograficky strom ES21 Baskicko 1996 demografická pyramída demograficky strom ES21 Baskicko demografická pyramída

Z wikipédie:

Baskicko (bask. Euskadi, špa. Países Vascongados) je autonómne spoločenstvo na severe Španielska, medzi Pyrenejami a Biskajským zálivom. Obývajú ho Baskovia, hovoriaci izolovaným jazykom baskičtinou, ktorá je tu prvým úradným jazykom, zatiaľ čo španielčina má postavenie druhého jazyka. Metropolou je Vitoria-Gasteiz (bask. Gasteiz), najväčším mestom je Bilbao (Bilbo).

Hospodárstvo

Autonómne spoločenstvo Baskicko je jedným z najbohatších regiónov Španielska. Oblasť Baskicka má piatu najväčšiu ekonomiku v krajine, podľa veľkosti vyprodukovaného ročného domáceho produktu v rámci všetkých autonómnych spoločenstiev Španielska. Baskicko má spolu s metropolitnou oblasťou Madridu najvyššie hodnoty HDP na jedného obyvateľa v krajine vo výške cez 32 000 €. Hrubý domáci produkt na obyvateľa v Baskicku je tak v priemere o 40 % vyšší, ako je priemer Európskej únie.

ostatné: NORESTE, La Rioja, Aragónsko, Baskicko, Navarra

susedia: Akvitánsko, Kantábria, Navarra, Kastília-León, La Rioja

podregióny: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Baskicko - ES21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .