qr kod na stranku

Kantábria - ES13

regióny EÚ: Španielsko > NOROESTE > Kantábria


mapka Kantábria ES13
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202178
miera nezamestnanosti202111,6
miera zamestnanosti202163,9
počet obyvateľov2022584 368
hustota obyvateľstva2019110,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202116,2
miera nezamestnanosti mladých202127,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202045
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,3
index demografickej závislosti202236
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,24
demograficky strom ES13 Kantábria podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kantábria

nace_r2%
A52 %
B-E40,617 %
F19,88 %
G-I68,128 %
J4,52 %
K4,62 %
L1,31 %
M_N239 %
O-Q60,325 %
R-U17,47 %
TOTAL244,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kantábria, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kantábria

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES13 Kantábria 1996 demografická pyramída demograficky strom ES13 Kantábria demografická pyramída

ostatné: NOROESTE, Kantábria, Galícia, Astúria

susedia: Kastília-León, Baskicko, Astúria

podregióny: Kantábria

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kantábria - ES13, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES13


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES13
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .