qr kod na stranku

Galícia - ES11

regióny EÚ: Španielsko > NOROESTE > Galícia


mapka Galícia ES11
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202211,1
miera nezamestnanosti mladých202232,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20224,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202237,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202215,9
Demografia
počet obyvateľov20222 691 456
hustota obyvateľstva202291,7
index demografickej závislosti202241,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202236,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202177
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202264,7

viac na wikipédii wikidata Q3908 Galícia in English: ES11 podregióny: Provincia La Coruña, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife

demograficky strom ES11 Galícia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Galícia

nace_r2%
A66,66 %
B-E167,415 %
F73,67 %
G-I300,927 %
J33,93 %
K19,62 %
L5,91 %
M_N106,610 %
O-Q250,423 %
R-U78,87 %
TOTAL1103,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Galícia, 2022 demograficky strom ES11 Galícia 1996 demografická pyramída demograficky strom ES11 Galícia demografická pyramída

Z wikipédie:

Galícia je autonómne spoločenstvo a historické územie v severozápadnom Španielsku.

Hlavné mesto je Santiago de Compostela. Obyvatelia sú najmä Galícijčania. Pestujú sa tu obilniny a zemiaky, chová dobytok a ošípané, lovia ryby.

Dejiny

Pôvodne tu sídlili Keltoiberi. Od 3. storočia tu bola rímska provincia Gallaecia. Od roku 409 bola Galícia súčasťou kráľovstva Svébov, od roku 582 kráľovstva Vizigótov. V 8. storočí pripojená k Astúrii, v rokoch 910 – 914 a 1060 – 1071 však bola samostatný štát.

ostatné: NOROESTE, Galícia, Astúria, Kantábria

susedia: Severná oblasť, Kastília-León, Astúria

podregióny: Provincia La Coruña, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Galícia - ES11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .