qr kod na stranku

Galícia - ES11

regióny EÚ: Španielsko > NOROESTE > Galícia


mapka Galícia ES11
vlajka Galícia ES11 erb Galícia ES11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202078
miera nezamestnanosti202111,7
miera zamestnanosti202163,5
počet obyvateľov20212 696 876
hustota obyvateľstva201992
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,27
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202121,24
účasť na celoživotnom vzdelávaní202115,2
miera nezamestnanosti mladých202132,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202140,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,6
index demografickej závislosti202141
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,86

viac na wikipédii

demograficky strom ES11 Galícia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Galícia

nace_r2%
J293 %
R-U78,67 %
F72,77 %
K21,92 %
O-Q252,323 %
A67,36 %
B-E170,716 %
M_N102,39 %
TOTAL1085,1100 %
L4,90 %
G-I285,326 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Galícia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Galícia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES11 Galícia 1996 demografická pyramída demograficky strom ES11 Galícia demografická pyramída

Z wikipédie:

Galícia je autonómne spoločenstvo a historické územie v severozápadnom Španielsku.

Hlavné mesto je Santiago de Compostela. Obyvatelia sú najmä Galícijčania. Pestujú sa tu obilniny a zemiaky, chová dobytok a ošípané, lovia ryby.

Dejiny

Pôvodne tu sídlili Keltoiberi. Od 3. storočia tu bola rímska provincia Gallaecia. Od roku 409 bola Galícia súčasťou kráľovstva Svébov, od roku 582 kráľovstva Vizigótov. V 8. storočí pripojená k Astúrii, v rokoch 910 – 914 a 1060 – 1071 však bola samostatný štát.

ostatné: NOROESTE, Kantábria, Galícia, Astúria

susedia: Severná oblasť, Kastília-León, Astúria

podregióny: Provincia La Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Galícia - ES11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .