qr kod na stranku

Severná oblasť - PT11

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE > Severná oblasť


mapka Severná oblasť PT11
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226
miera nezamestnanosti mladých202217,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202247,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,3
Demografia
počet obyvateľov20223 587 882
hustota obyvateľstva2022170,1
index demografickej závislosti202235,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,88
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202226,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202165
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,1

viac na wikipédii wikidata Q27662 Severná oblasť in English: PT11 podregióny: Minho-Lima, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes

demograficky strom PT11 Severná oblasť podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severná oblasť

nace_r2%
A41,92 %
B-E437,525 %
F115,67 %
G-I409,924 %
J48,73 %
K27,52 %
L13,91 %
M_N128,27 %
O-Q404,624 %
R-U93,75 %
TOTAL1721,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severná oblasť, 2022 demograficky strom PT11 Severná oblasť 1996 demografická pyramída demograficky strom PT11 Severná oblasť demografická pyramída

ostatné: CONTINENTE, Severná oblasť, Centro, Lisboa, Algarve, Alentejo

susedia: Galícia, Centro, Kastília-León

podregióny: Minho-Lima, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severná oblasť - PT11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .