qr kod na stranku

Severná oblasť - PT11

regióny EÚ: Portugalsko > CONTINENTE > Severná oblasť


mapka Severná oblasť PT11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213
podiel dlhodobo nezamestnaných202145,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202066
miera nezamestnanosti20216,8
miera zamestnanosti202170
počet obyvateľov20213 566 374
hustota obyvateľstva2019169,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,44
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,5
miera nezamestnanosti mladých202123,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217
index demografickej závislosti202132,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,11

viac na wikipédii

demograficky strom PT11 Severná oblasť podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severná oblasť

nace_r2%
J49,33 %
R-U91,85 %
F118,67 %
K36,62 %
O-Q393,123 %
A40,92 %
B-E448,426 %
M_N126,47 %
TOTAL1709,2100 %
L11,21 %
G-I392,923 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severná oblasť, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severná oblasť

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT11 Severná oblasť 1996 demografická pyramída demograficky strom PT11 Severná oblasť demografická pyramída

ostatné: CONTINENTE, Centro, Alentejo, Severná oblasť, Algarve, Lisboa

susedia: Galícia, Centro, Kastília-León

podregióny: Minho-Lima, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severná oblasť - PT11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .