qr kod na stranku

Kanárske ostrovy - ES7

regióny EÚ: Španielsko > Kanárske ostrovy


mapka Kanárske ostrovy ES7
vlajka Kanárske ostrovy ES7 erb Kanárske ostrovy ES7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202111,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202150,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202062
miera nezamestnanosti202123,1
miera zamestnanosti202153,9
počet obyvateľov20212 244 369
hustota obyvateľstva2019299,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,83
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202118,17
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,4
miera nezamestnanosti mladých202155,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202162,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202116,1
index demografickej závislosti202124,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,61

viac na wikipédii

demograficky strom ES7 Kanárske ostrovy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kanárske ostrovy

nace_r2%
J243 %
R-U58,27 %
F51,76 %
K8,51 %
O-Q224,726 %
A27,23 %
B-E46,95 %
M_N81,19 %
TOTAL861,2100 %
L9,41 %
G-I329,538 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kanárske ostrovy, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kanárske ostrovy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES7 Kanárske ostrovy 1996 demografická pyramída demograficky strom ES7 Kanárske ostrovy demografická pyramída

ostatné: Španielsko, CENTRO (E), Kanárske ostrovy, Madridské spoločenstvo, Juh (ES), Východ (ES), NOROESTE, NORESTE

podregióny: Kanárske ostrovy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kanárske ostrovy - ES7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .