qr kod na stranku

Kanárske ostrovy - ES7

regióny EÚ: Španielsko > Kanárske ostrovy


mapka Kanárske ostrovy ES7
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202217,7
miera nezamestnanosti mladých202243,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20228,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202247,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,7
Demografia
počet obyvateľov20222 252 237
hustota obyvateľstva2022302,9
index demografickej závislosti202224,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202287,32
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202255,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202212,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202259,1

viac na wikipédii wikidata Q5813 Kanárske ostrovy in English: ES7 podregióny: Kanárske ostrovy, El Hierro (sopka), Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tenerife

demograficky strom ES7 Kanárske ostrovy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kanárske ostrovy

nace_r2%
A23,62 %
B-E45,85 %
F57,76 %
G-I396,242 %
J17,82 %
K10,91 %
L12,61 %
M_N92,110 %
O-Q225,324 %
R-U70,37 %
TOTAL952,2100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Kanárske ostrovy, 2022 demograficky strom ES7 Kanárske ostrovy 1996 demografická pyramída demograficky strom ES7 Kanárske ostrovy demografická pyramída

ostatné: Španielsko, Madridské spoločenstvo, Východ (ES), Kanárske ostrovy, NORESTE, NOROESTE, Juh (ES), CENTRO (E)

podregióny: Kanárske ostrovy, El Hierro (sopka), Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tenerife

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kanárske ostrovy - ES7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .