qr kod na stranku

Extremadura - ES43

regióny EÚ: Španielsko > CENTRO (E) > Extremadura


mapka Extremadura ES43
vlajka Extremadura ES43 erb Extremadura ES43
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202065
miera nezamestnanosti202119,6
miera zamestnanosti202157
počet obyvateľov20211 057 999
hustota obyvateľstva201926
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,83
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202125,39
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,7
miera nezamestnanosti mladých202146,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202153,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,2
index demografickej závislosti202132,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202175,19

viac na wikipédii

demograficky strom ES43 Extremadura podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Extremadura

nace_r2%
J9,52 %
R-U21,15 %
F30,78 %
K6,32 %
O-Q119,830 %
A41,610 %
B-E4411 %
M_N26,17 %
TOTAL396,3100 %
G-I96,624 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Extremadura, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Extremadura

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES43 Extremadura 1996 demografická pyramída demograficky strom ES43 Extremadura demografická pyramída

Z wikipédie:

Estremadura (špa. Extremadura) je autonómne spoločenstvo na juhozápade Španielska. Je tvorené dvoma rozlohou najväčšími provinciami Badajoz a Cáceres. Na západe hraničí s Portugalskom, na severe s autonómnym spoločenstvom Kastília-León, na juhu s Andalúziou a na východe s Kastília-La Mancha.

V minulosti sa na tomto území rozprestierala rímska provincia Luzitánia a Mérida bola jej hlavným mestom.

ostatné: CENTRO (E), Kastília-La Mancha, Extremadura, Kastília-León

susedia: Kastília-La Mancha, Andalúzia, Centro, Kastília-León, Alentejo

podregióny: Badajoz, Cáceres

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Extremadura - ES43, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES43


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES43
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .