qr kod na stranku

Andalúzia - ES61

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Andalúzia


mapka Andalúzia ES61
vlajka Andalúzia ES61 erb Andalúzia ES61
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20218,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202063
miera nezamestnanosti202121,9
miera zamestnanosti202154,8
počet obyvateľov20218 502 216
hustota obyvateľstva201997,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,61
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,7
miera nezamestnanosti mladých202144,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202152,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113
index demografickej závislosti202126,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202177,06

viac na wikipédii

demograficky strom ES61 Andalúzia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Andalúzia

nace_r2%
J70,92 %
R-U205,97 %
F216,27 %
K55,42 %
O-Q779,525 %
A274,59 %
B-E292,69 %
M_N284,69 %
TOTAL3151,1100 %
L27,51 %
G-I943,930 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Andalúzia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Andalúzia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES61 Andalúzia 1996 demografická pyramída demograficky strom ES61 Andalúzia demografická pyramída

Z wikipédie:

Andalúzia je autonómne spoločenstvo a historické územie v južnom Španielsku.

Významnými mestami Andalúzie sú: Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba a Malaga.

Dejiny

Názov zaviedli muslimovia po Vandaloch (Wandalenhaus = Vandalicia – Al Andalus).

V staroveku bola Andalúzia obývaná iberskými kmeňmi, v 3. stor. pred Kr. bola pripojená ku Kartágu, po dobytí Rimanmi bola súčasťou Hispánie (Bastica); v 5. stor. boli vpády Vandalov (odtiaľ názov), súčasť Vizigótskeho kráľovstva, po roku 711 Arabskej ríše.

Neskôr bola Andalúzia jadrom Córdobského kalifátu, v 13.

ostatné: Juh (ES), Región de Murcia, Ceuta, Andalúzia, Melilla

susedia: Kastília-La Mancha, Algarve, Extremadura, Alentejo, Región de Murcia

podregióny: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Andalúzia - ES61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES61


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES61
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .