qr kod na stranku

Andalúzia - ES61

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Andalúzia


mapka Andalúzia ES61
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20227,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202238,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
miera nezamestnanosti202219,1
miera zamestnanosti202256,5
počet obyvateľov20228 519 106
hustota obyvateľstva202298,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,5
miera nezamestnanosti mladých202235,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202242,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202211
index demografickej závislosti202226,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202278,64

viac na wikipédii wikidata Q5783 Andalúzia in English: ES61 podregióny: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

demograficky strom ES61 Andalúzia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Andalúzia

nace_r2%
R-U228,87 %
A241,77 %
B-E297,99 %
F219,27 %
G-I994,931 %
J89,13 %
K54,82 %
L31,71 %
M_N294,69 %
O-Q806,825 %
TOTAL3259,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Andalúzia, 2022 demograficky strom ES61 Andalúzia 1996 demografická pyramída demograficky strom ES61 Andalúzia demografická pyramída

Z wikipédie:

Andalúzia je autonómne spoločenstvo a historické územie v južnom Španielsku.

Významnými mestami Andalúzie sú: Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba a Malaga.

Dejiny

Názov zaviedli muslimovia po Vandaloch (Wandalenhaus = Vandalicia – Al Andalus).

V staroveku bola Andalúzia obývaná iberskými kmeňmi, v 3. stor. pred Kr. bola pripojená ku Kartágu, po dobytí Rimanmi bola súčasťou Hispánie (Bastica); v 5. stor. boli vpády Vandalov (odtiaľ názov), súčasť Vizigótskeho kráľovstva, po roku 711 Arabskej ríše.

Neskôr bola Andalúzia jadrom Córdobského kalifátu, v 13.

ostatné: Juh (ES), Ceuta, Andalúzia, Región de Murcia, Melilla

susedia: Kastília-La Mancha, Algarve, Extremadura, Alentejo, Región de Murcia

podregióny: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Andalúzia - ES61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES61


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES61
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .