qr kod na stranku

Región de Murcia - ES62

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Región de Murcia


mapka Región de Murcia ES62
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20215,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202071
miera nezamestnanosti202114,4
miera zamestnanosti202162
počet obyvateľov20211 513 076
hustota obyvateľstva2019132,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,49
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,82
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,8
miera nezamestnanosti mladých202130,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202135,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111
index demografickej závislosti202123,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202178,1
  • Región de Murcia in English: ES62
  • podregióny: Murcia
demograficky strom ES62 Región de Murcia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Región de Murcia

nace_r2%
J122 %
R-U38,96 %
F42,37 %
K11,42 %
O-Q133,721 %
A71,411 %
B-E85,513 %
M_N41,46 %
TOTAL641,5100 %
L3,61 %
G-I201,231 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Región de Murcia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Región de Murcia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES62 Región de Murcia 1996 demografická pyramída demograficky strom ES62 Región de Murcia demografická pyramída

ostatné: Juh (ES), Región de Murcia, Ceuta, Andalúzia, Melilla

susedia: Kastília-La Mancha, Andalúzia, Valencijské spoločenstvo

podregióny: Murcia

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región de Murcia - ES62, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES62


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES62
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .