Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Ceuta - ES63

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Ceuta


mapka Ceuta ES63
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202015.5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201972
miera nezamestnanosti202024.8
miera zamestnanosti202048.8
počet obyvateľov202084 085
hustota obyvateľstva20194222.9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20198.48
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202014.02
účasť na celoživotnom vzdelávaní20209
miera nezamestnanosti mladých202063.1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202067.1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202018.9
index demografickej závislosti202018.3
podiel zamestnanosti mužov a žien202071.73
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020129.82
demograficky strom ES63 Ceuta podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ceuta

nace_r2%
R-U1.66 %
M_N3.312 %
TOTAL28100 %
O-Q13.950 %
B-E1.14 %
G-I725 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ceuta, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ceuta

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES63 Ceuta 1996 demografická pyramída demograficky strom ES63 Ceuta demografická pyramída

ostatné: Juh (ES), Región de Murcia, Ceuta, Andalúzia, Melilla

podregióny: Ceuta

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Ceuta - ES63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES63