qr kod na stranku

Ceuta - ES63

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Ceuta


mapka Ceuta ES63
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202117,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202164,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202169
miera nezamestnanosti202126,9
miera zamestnanosti202148
počet obyvateľov202282 513
hustota obyvateľstva20194222,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,9
miera nezamestnanosti mladých202157,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202067,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,1
index demografickej závislosti202219,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202173,1
demograficky strom ES63 Ceuta podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ceuta

nace_r2%
G-I6,926 %
M_N2,911 %
O-Q13,250 %
R-U1,25 %
TOTAL26,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ceuta, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ceuta

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES63 Ceuta 1996 demografická pyramída demograficky strom ES63 Ceuta demografická pyramída

ostatné: Juh (ES), Región de Murcia, Ceuta, Andalúzia, Melilla

podregióny: Ceuta

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ceuta - ES63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES63
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .