qr kod na stranku

Melilla - ES64

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Melilla


mapka Melilla ES64
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202112
podiel dlhodobo nezamestnaných202160,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202163
miera nezamestnanosti202120,1
miera zamestnanosti202155,9
počet obyvateľov202283 236
hustota obyvateľstva20196041,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,1
miera nezamestnanosti mladých202146,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202085,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,8
index demografickej závislosti202217,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,13
demograficky strom ES64 Melilla podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Melilla

nace_r2%
F1,13 %
G-I5,116 %
M_N5,216 %
O-Q16,251 %
R-U2,58 %
TOTAL32100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Melilla, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Melilla

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES64 Melilla 1996 demografická pyramída demograficky strom ES64 Melilla demografická pyramída

ostatné: Juh (ES), Región de Murcia, Ceuta, Andalúzia, Melilla

podregióny: Melilla

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Melilla - ES64, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES64


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES64
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .