Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Melilla - ES64

regióny EÚ: Španielsko > Juh (ES) > Melilla


mapka Melilla ES64
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202013.3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201966
miera nezamestnanosti202024.1
miera zamestnanosti202052
počet obyvateľov202084 473
hustota obyvateľstva20196041.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20198.18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202018.18
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010.5
miera nezamestnanosti mladých202071
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202085.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202022.8
index demografickej závislosti202017
podiel zamestnanosti mužov a žien202077.44
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020130.77
demograficky strom ES64 Melilla podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Melilla

nace_r2%
R-U1.45 %
M_N3.311 %
TOTAL29.9100 %
F1.14 %
O-Q17.157 %
G-I5.619 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Melilla, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Melilla

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES64 Melilla 1996 demografická pyramída demograficky strom ES64 Melilla demografická pyramída

ostatné: Juh (ES), Región de Murcia, Ceuta, Andalúzia, Melilla

podregióny: Melilla

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Melilla - ES64, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES64


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES64