qr kod na stranku

Comunidad de Madrid - ES30

regióny EÚ: Španielsko > Madridské spoločenstvo > Comunidad de Madrid


mapka Comunidad de Madrid ES30
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020114
miera nezamestnanosti202111,6
miera zamestnanosti202168,9
počet obyvateľov20216 755 828
hustota obyvateľstva2019839,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20215,25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202117,62
účasť na celoživotnom vzdelávaní202115,6
miera nezamestnanosti mladých202129,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202149,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,4
index demografickej závislosti202127
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,53
  • Comunidad de Madrid in English: ES30
  • podregióny: Madrid
demograficky strom ES30 Comunidad de Madrid podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Comunidad de Madrid

nace_r2%
J227,57 %
R-U288,19 %
F180,76 %
K170,75 %
O-Q70623 %
A5,30 %
B-E2719 %
M_N479,215 %
TOTAL3134,2100 %
L32,21 %
G-I773,425 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Comunidad de Madrid, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Comunidad de Madrid

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES30 Comunidad de Madrid 1996 demografická pyramída demograficky strom ES30 Comunidad de Madrid demografická pyramída

ostatné: Madridské spoločenstvo, Comunidad de Madrid

susedia: Kastília-León, Kastília-La Mancha

podregióny: Madrid

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Comunidad de Madrid - ES30, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES30


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES30
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .