qr kod na stranku

Madridské spoločenstvo – ES30

regióny EÚ: Španielsko > Madridské spoločenstvo > Madridské spoločenstvo


mapka Madridské spoločenstvo ES30
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202316,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202310,49
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20235,03
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202316,26
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202390,22
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023128,74
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202346,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022117
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202369,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,9

Viac na wikipédii Wikidata Q5756 OpenStreetMap 349055 Madridské spoločenstvo in English: ES30

Podregióny: Madrid


demograficky strom ES30 Madridské spoločenstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202310
miera nezamestnanosti mladých202327,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20233,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202337,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Madridské spoločenstvo

NACE r2%NACE r2%
A13,40 %B-E304,79 %
F197,96 %G-I847,125 %
J227,47 %K163,45 %
L37,81 %M_N515,315 %
O-Q728,122 %R-U293,29 %
TOTAL3328,2100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Madridské spoločenstvo, 2023

Demografia

demograficky strom ES30 Madridské spoločenstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20236.871903e+06
hustota obyvateľstva2022855,6
index demografickej závislosti202327,3
demograficky strom ES30 Madridské spoločenstvo demografická pyramída

Ostatné: Madridské spoločenstvo, Madridské spoločenstvo

Susedia: Kastília-León, Kastília-La Mancha

Podregióny: Madrid

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Madridské spoločenstvo – ES30, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RES30, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES30