qr kod na stranku

Região Autónoma da MADEIRA - PT3

regióny EÚ: Portugalsko > Região Autónoma da MADEIRA


mapka Região Autónoma da MADEIRA PT3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202154,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202069
miera nezamestnanosti20218,2
miera zamestnanosti202164,7
počet obyvateľov2021253 923
hustota obyvateľstva2019318
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,02
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,46
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219
miera nezamestnanosti mladých201450,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,5
index demografickej závislosti202124,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,86

Zamestnanosť podľa sektorov, Região Autónoma da MADEIRA

nace_r2%
R-U7,66 %
F8,98 %
O-Q40,434 %
A4,13 %
B-E6,86 %
M_N7,46 %
TOTAL118,6100 %
G-I39,133 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Região Autónoma da MADEIRA, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Região Autónoma da MADEIRA

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT3 Região Autónoma da MADEIRA 1996 demografická pyramída demograficky strom PT3 Região Autónoma da MADEIRA demografická pyramída

ostatné: Portugalsko, Região Autónoma dos AÇORES, CONTINENTE, Região Autónoma da MADEIRA

podregióny: Região Autónoma da Madeira

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Região Autónoma da MADEIRA - PT3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .