qr kod na stranku

Região Autónoma da MADEIRA - PT3

regióny EÚ: Portugalsko > Região Autónoma da MADEIRA


mapka Região Autónoma da MADEIRA PT3
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20227,1
miera nezamestnanosti mladých201450,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20223,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202250,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229
Demografia
počet obyvateľov2022251 182
hustota obyvateľstva2022314,4
index demografickej závislosti202230,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,53
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202170
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202267,2

wikidata Q76714253 Região Autónoma da MADEIRA in English: PT3 podregióny: Região Autónoma da Madeira, Madeira

Zamestnanosť podľa sektorov, Região Autónoma da MADEIRA

nace_r2%
A4,94 %
B-E6,45 %
F10,18 %
G-I39,632 %
M_N8,97 %
O-Q38,431 %
R-U9,27 %
TOTAL123100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Região Autónoma da MADEIRA, 2022 demograficky strom PT3 Região Autónoma da MADEIRA 1996 demografická pyramída demograficky strom PT3 Região Autónoma da MADEIRA demografická pyramída

ostatné: Portugalsko, CONTINENTE, Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma da MADEIRA

podregióny: Região Autónoma da Madeira, Madeira

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Região Autónoma da MADEIRA - PT3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .