qr kod na stranku

Katalánsko - ES51

regióny EÚ: Španielsko > Východ (ES) > Katalánsko


mapka Katalánsko ES51
vlajka Katalánsko ES51 erb Katalánsko ES51
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202198
miera nezamestnanosti202111,7
miera zamestnanosti202167,8
počet obyvateľov20217 671 252
hustota obyvateľstva2019238,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113
miera nezamestnanosti mladých202128,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202141,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,2
index demografickej závislosti202129,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,45

viac na wikipédii

demograficky strom ES51 Katalánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Katalánsko

nace_r2%
A52,92 %
B-E578,517 %
F214,56 %
G-I935,227 %
J140,14 %
K78,52 %
L31,81 %
M_N438,513 %
O-Q754,522 %
R-U217,66 %
TOTAL3442,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Katalánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Katalánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ES51 Katalánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom ES51 Katalánsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Katalánsko (po katalánsky Catalunya, po okcitánsky Catalonha, po španielsky Cataluña) je autonómne spoločenstvo a historické územie v severovýchodnom Španielsku s hlavným mestom Barcelonou. Žijú tu prevažne Katalánci.

27. októbra 2017 parlament Katalánska jednostranne vyhlásil nezávislosť pod názvom Katalánska republika.

Dejiny

Vytváralo sa počas reconquisty dobývaním a dosídľovaním území ovládaných Arabmi. Pôvodne španielska marka Franskej ríše, ktorá sa rozpadla na samostatné kniežatstvá, do 12. stor. patriace k Francúzsku. Od 1137 únia Katalánska s Aragónskom. Katalánci sa zúčastnili na kolonizácii Baleár, spory medzi nimi a aragónskymi kráľmi upevnili ich zvláštne postavenie, ktoré stratili 1714 v rámci centralizácie štátu.

1812 bolo Katalánsko Napoleonom I. pripojené k Francúzsku, po obnovení španielskej monarchie 1814 hnutie za nezávislosť, ktoré vyvrcholilo 1932

vyhlásením autonómie a 6.

ostatné: Východ (ES), Valencijské spoločenstvo, Katalánsko, Baleáry

susedia: Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Valencijské spoločenstvo, Aragónsko

podregióny: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Katalánsko - ES51, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES51


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ES51
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .