qr kod na stranku

Midi-Pyrénées - FRJ2

regióny EÚ: Francúzsko > Occitánia > Midi-Pyrénées


mapka Midi-Pyrénées FRJ2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202190
miera nezamestnanosti20216,2
miera zamestnanosti202169,1
počet obyvateľov20213 119 320
hustota obyvateľstva201967,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,7
miera nezamestnanosti mladých202115,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202134,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,9
index demografickej závislosti202136,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,54

viac na wikipédii

demograficky strom FRJ2 Midi-Pyrénées podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Midi-Pyrénées

nace_r2%
A45,43 %
B-E164,213 %
F86,97 %
G-I238,918 %
J72,26 %
K26,92 %
L12,91 %
M_N160,812 %
NRP27,22 %
O-Q405,831 %
R-U71,25 %
TOTAL1312,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Midi-Pyrénées, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Midi-Pyrénées

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRJ2 Midi-Pyrénées 1996 demografická pyramída demograficky strom FRJ2 Midi-Pyrénées demografická pyramída

ostatné: Occitánia, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

susedia: Languedoc-Roussillon, Katalánsko, Akvitánsko, Aragónsko, Limuzínsko, Auvergne

podregióny: Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Midi-Pyrénées - FRJ2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRJ2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRJ2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .