qr kod na stranku

Franche-Comté - FRC2

regióny EÚ: Francúzsko > Burgundsko-Franche-Comté > Franche-Comté


mapka Franche-Comté FRC2
vlajka Franche-Comté FRC2 erb Franche-Comté FRC2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202178
miera nezamestnanosti20217
miera zamestnanosti202166,9
počet obyvateľov20211 176 550
hustota obyvateľstva201972,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,1
miera nezamestnanosti mladých202116
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201740,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,3
index demografickej závislosti202136,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,23

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Franche-Comté

nace_r2%
A26,86 %
B-E100,721 %
F33,67 %
G-I86,718 %
J5,61 %
K9,42 %
L5,51 %
M_N29,36 %
NRP17,74 %
O-Q139,629 %
R-U18,54 %
TOTAL473,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Franche-Comté, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Franche-Comté

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRC2 Franche-Comté 1996 demografická pyramída demograficky strom FRC2 Franche-Comté demografická pyramída

ostatné: Burgundsko-Franche-Comté, Burgundsko, Franche-Comté

susedia: Région lémanique, Espace Mittelland, Lotrinsko, Champagne-Ardenne, Alsasko, Burgundsko, Rhône-Alpes

podregióny: Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Franche-Comté - FRC2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRC2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRC2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .