qr kod na stranku

Espace Mittelland - CH02

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Espace Mittelland


mapka Espace Mittelland CH02
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018144
miera nezamestnanosti20214,6
miera zamestnanosti202181,4
počet obyvateľov20211 895 693
hustota obyvateľstva2019193
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202121,36
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202169,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122
miera nezamestnanosti mladých20217,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20218,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,5
index demografickej závislosti202130,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,42
demograficky strom CH02 Espace Mittelland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Espace Mittelland

nace_r2%
NRP108,611 %
J31,13 %
R-U53,45 %
F64,46 %
K30,43 %
O-Q287,728 %
A30,23 %
B-E142,814 %
M_N9910 %
TOTAL1033,5100 %
L9,81 %
G-I17617 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Espace Mittelland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Espace Mittelland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH02 Espace Mittelland 1996 demografická pyramída demograficky strom CH02 Espace Mittelland demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Ostschweiz, Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Ticino

susedia: Alsasko, Stredné Švajčiarsko, Nordwestschweiz, Franche-Comté, Région lémanique

podregióny: Bern, Fribourg, Solothurn, Neuchâtel, Kantón Jura

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Espace Mittelland - CH02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .