qr kod na stranku

Espace Mittelland - CH02

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Espace Mittelland


mapka Espace Mittelland CH02
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224
miera nezamestnanosti mladých20226,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,5
Demografia
počet obyvateľov20221 907 491
hustota obyvateľstva2022195
index demografickej závislosti202231,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,83
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20229,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018142
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202281,2

wikidata Q30983 Espace Mittelland in English: CH02 podregióny: Bern, Fribourg, Solothurn, Neuchâtel, Kantón Jura

demograficky strom CH02 Espace Mittelland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Espace Mittelland

nace_r2%
A21,22 %
B-E135,113 %
F57,26 %
G-I171,117 %
J30,53 %
K29,33 %
L8,91 %
M_N88,69 %
NRP172,717 %
O-Q268,126 %
R-U50,25 %
TOTAL1032,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Espace Mittelland, 2022 demograficky strom CH02 Espace Mittelland 1996 demografická pyramída demograficky strom CH02 Espace Mittelland demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Stredné Švajčiarsko, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Région lémanique, Zürich, Ticino, Espace Mittelland

susedia: Alsasko, Stredné Švajčiarsko, Nordwestschweiz, Franche-Comté, Région lémanique

podregióny: Bern, Fribourg, Solothurn, Neuchâtel, Kantón Jura

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Espace Mittelland - CH02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .