qr kod na stranku

Ticino - CH07

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Ticino


mapka Ticino CH07
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,7
miera nezamestnanosti mladých202217,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202239,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202220,2
Demografia
počet obyvateľov2022352 181
hustota obyvateľstva2022128,6
index demografickej závislosti202236,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202120
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20207,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018164
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,6

Ticino in English: CH07 podregióny: Ticino

demograficky strom CH07 Ticino podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ticino

nace_r2%
A1,71 %
B-E10,56 %
F9,36 %
G-I28,217 %
J5,84 %
K7,85 %
L21 %
M_N18,411 %
NRP29,818 %
O-Q41,425 %
R-U9,26 %
TOTAL164,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Ticino, 2022 demograficky strom CH07 Ticino 1996 demografická pyramída demograficky strom CH07 Ticino demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Stredné Švajčiarsko, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Région lémanique, Zürich, Ticino, Espace Mittelland

susedia: Piemont, Stredné Švajčiarsko, Ostschweiz, Lombardsko, Région lémanique

podregióny: Ticino

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ticino - CH07, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH07


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH07
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .