qr kod na stranku

Ticino - CH07

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Ticino


mapka Ticino CH07
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202142,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018166
miera nezamestnanosti20218,1
miera zamestnanosti202170,5
počet obyvateľov2021350 986
hustota obyvateľstva2019128,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202120,07
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202158,68
účasť na celoživotnom vzdelávaní202121,3
miera nezamestnanosti mladých202118
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202120
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,7
index demografickej závislosti202136,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,36
demograficky strom CH07 Ticino podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ticino

nace_r2%
NRP18,811 %
J53 %
R-U106 %
F10,66 %
K106 %
O-Q44,627 %
A1,71 %
B-E10,56 %
M_N2012 %
TOTAL164,4100 %
L2,21 %
G-I3119 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ticino, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ticino

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH07 Ticino 1996 demografická pyramída demograficky strom CH07 Ticino demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Ostschweiz, Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Ticino

susedia: Piemont, Stredné Švajčiarsko, Ostschweiz, Lombardsko, Région lémanique

podregióny: Ticino

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ticino - CH07, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH07


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH07
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .