qr kod na stranku

Ostschweiz - CH05

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Ostschweiz


mapka Ostschweiz CH05
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018136
miera nezamestnanosti20214,3
miera zamestnanosti202182,2
počet obyvateľov20221 203 715
hustota obyvateľstva2019104,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202120,5
miera nezamestnanosti mladých20215,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20215,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20205
index demografickej závislosti202230,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,05
demograficky strom CH05 Ostschweiz podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ostschweiz

nace_r2%
A16,83 %
B-E106,616 %
F52,18 %
G-I114,117 %
J14,92 %
K24,64 %
L6,81 %
M_N63,810 %
NRP92,614 %
O-Q149,822 %
R-U28,94 %
TOTAL670,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ostschweiz, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ostschweiz

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH05 Ostschweiz 1996 demografická pyramída demograficky strom CH05 Ostschweiz demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Zürich, Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Stredné Švajčiarsko, Ostschweiz, Ticino

susedia: Tirolsko, Ticino, Švábsko, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Vorarlbersko, Lombardsko, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Tübingen, Lichtenštajnsko, Freiburg

podregióny: Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Sankt Gallen, Graubünden, Thurgau

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ostschweiz - CH05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .