qr kod na stranku

Stredné Švajčiarsko - CH06

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Stredné Švajčiarsko


mapka Stredné Švajčiarsko CH06
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018152
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202183,5
počet obyvateľov2022833 178
hustota obyvateľstva2019191,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122,1
miera nezamestnanosti mladých20215,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20216,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20205,9
index demografickej závislosti202228,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,5

viac na wikipédii

demograficky strom CH06 Stredné Švajčiarsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Švajčiarsko

nace_r2%
A14,43 %
B-E66,114 %
F33,37 %
G-I87,918 %
J12,83 %
K21,95 %
L4,91 %
M_N52,611 %
NRP58,712 %
O-Q101,321 %
R-U22,55 %
TOTAL476,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Švajčiarsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Stredné Švajčiarsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH06 Stredné Švajčiarsko 1996 demografická pyramída demograficky strom CH06 Stredné Švajčiarsko demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Zürich, Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Stredné Švajčiarsko, Ostschweiz, Ticino

susedia: Région lémanique, Espace Mittelland, Ticino, Ostschweiz, Zürich, Nordwestschweiz

podregióny: Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredné Švajčiarsko - CH06, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH06


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH06
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .