qr kod na stranku

Lombardsko - ITC4

regióny EÚ: Taliansko > NORD-OVEST > Lombardsko


mapka Lombardsko ITC4
vlajka Lombardsko ITC4 erb Lombardsko ITC4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202145,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020123
miera nezamestnanosti20216
miera zamestnanosti202166,5
počet obyvateľov20219 981 554
hustota obyvateľstva2019435,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,71
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202130,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,4
miera nezamestnanosti mladých202121,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202130
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,3
index demografickej závislosti202135,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,06

viac na wikipédii

demograficky strom ITC4 Lombardsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lombardsko

nace_r2%
J1754 %
R-U307,67 %
F263,66 %
K1764 %
O-Q705,316 %
A73,12 %
B-E1117,226 %
M_N534,812 %
TOTAL4332,5100 %
L32,81 %
G-I947,122 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lombardsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lombardsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITC4 Lombardsko 1996 demografická pyramída demograficky strom ITC4 Lombardsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Lombardsko alebo staršie Lombardia (po taliansky: Lombardia) je región na severe Talianska medzi Alpami a údolím Po. Lombardia hraničí s regiónmi Piemont, Emilia-Romagna, Benátsko, Tridentsko-Horná Adiža a Švajčiarskom. Hlavné mesto Lombardie je Miláno. Jedna pätina obyvateľov Talianska žije v Lombardii a jej hlavné mesto (Miláno) je štvrtá najväčšia konurbácia v Európe s viac než 6,5 miliónmi obyvateľov. Súčasným prezidentom Lombardska je Roberto Formigoni.

Lombardsko je jedným z troch najbohatších regiónov v Európe, s hrubým domácim produktom na obyvateľa o 30 % vyšším než vo zvyšku Talianska. Mnoho zahraničných a národných spoločností má svoje sídlo v Miláne. Lombardsko je veľmi aktívne v športovej oblasti s veľkým počtom špičkových klubov vo futbale, rugby, ľadovom hokeji a basketbale.

Mrakodrap Pirelli, najvyšší mrakodrap v Taliansku (130 m), je sídlom regiónu Lombardia.

História

Región má meno podľa Lombardov (Longobardov), ktorí prišli po páde Západorímskej ríše.

ostatné: NORD-OVEST, Lombardsko, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Ligúria, Piemont

susedia: Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Emilia-Romagna, Benátsko, Tridentsko-Horná Adiža, Ticino, Piemont, Ostschweiz

podregióny: provincia Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza (provincia)

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lombardsko - ITC4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .