qr kod na stranku

Lombardsko - ITC4

regióny EÚ: Taliansko > NORD-OVEST > Lombardsko


mapka Lombardsko ITC4
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,9
miera nezamestnanosti mladých202216,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202246,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,4
Demografia
počet obyvateľov20229 943 004
hustota obyvateľstva2022432,3
index demografickej závislosti202236,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202279,68
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202227,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202212
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021128
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202268,2

viac na wikipédii wikidata Q1210 Lombardsko in English: ITC4 podregióny: provincia Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza (provincia)

demograficky strom ITC4 Lombardsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lombardsko

nace_r2%
A56,11 %
B-E1147,726 %
F287,87 %
G-I976,122 %
J165,14 %
K165,94 %
L381 %
M_N558,713 %
O-Q694,816 %
R-U334,18 %
TOTAL4424,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Lombardsko, 2022 demograficky strom ITC4 Lombardsko 1996 demografická pyramída demograficky strom ITC4 Lombardsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Lombardsko alebo staršie Lombardia (po taliansky: Lombardia) je región na severe Talianska medzi Alpami a údolím Po. Lombardia hraničí s regiónmi Piemont, Emilia-Romagna, Benátsko, Tridentsko-Horná Adiža a Švajčiarskom. Hlavné mesto Lombardie je Miláno. Jedna pätina obyvateľov Talianska žije v Lombardii a jej hlavné mesto (Miláno) je štvrtá najväčšia konurbácia v Európe s viac než 6,5 miliónmi obyvateľov. Súčasným prezidentom Lombardska je Roberto Formigoni.

Lombardsko je jedným z troch najbohatších regiónov v Európe, s hrubým domácim produktom na obyvateľa o 30 % vyšším než vo zvyšku Talianska. Mnoho zahraničných a národných spoločností má svoje sídlo v Miláne. Lombardsko je veľmi aktívne v športovej oblasti s veľkým počtom špičkových klubov vo futbale, rugby, ľadovom hokeji a basketbale.

Mrakodrap Pirelli, najvyšší mrakodrap v Taliansku (130 m), je sídlom regiónu Lombardia.

História

Región má meno podľa Lombardov (Longobardov), ktorí prišli po páde Západorímskej ríše.

ostatné: NORD-OVEST, Lombardsko, Ligúria, Piemont, Valle d’Aosta

susedia: Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža, Emilia-Romagna, Benátsko, Tridentsko-Horná Adiža, Ticino, Piemont, Ostschweiz

podregióny: provincia Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza (provincia)

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lombardsko - ITC4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITC4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .