qr kod na stranku

Provence-Alpes-Côte d’Azur - FRL0

regióny EÚ: Francúzsko > PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR > Provence-Alpes-Côte d’Azur


mapka Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL0
vlajka Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL0 erb Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021100
miera nezamestnanosti20218,2
miera zamestnanosti202165,7
počet obyvateľov20225 139 817
hustota obyvateľstva2019162,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,5
miera nezamestnanosti mladých202118,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202135,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,2
index demografickej závislosti202240,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,53

viac na wikipédii

demograficky strom FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Provence-Alpes-Côte d’Azur

nace_r2%
A25,51 %
B-E1648 %
F1337 %
G-I458,223 %
J60,53 %
K55,53 %
L32,62 %
M_N209,710 %
NRP563 %
O-Q671,533 %
R-U139,17 %
TOTAL2005,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Provence-Alpes-Côte d’Azur

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1996 demografická pyramída demograficky strom FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur demografická pyramída

ostatné: PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, Provence-Alpes-Côte d’Azur

susedia: Piemont, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Ligúria

podregióny: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Provence-Alpes-Côte d’Azur - FRL0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRL0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRL0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .