qr kod na stranku

Kampánia - ITF3

regióny EÚ: Taliansko > SUD > Kampánia


mapka Kampánia ITF3
vlajka Kampánia ITF3 erb Kampánia ITF3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202112,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202166,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
miera nezamestnanosti202119,7
miera zamestnanosti202141,3
počet obyvateľov20215 624 260
hustota obyvateľstva2019422,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,2
miera nezamestnanosti mladých202144,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202154,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202127,7
index demografickej závislosti202130,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202154,09

viac na wikipédii

demograficky strom ITF3 Kampánia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kampánia

nace_r2%
A66,74 %
B-E241,915 %
F106,17 %
G-I452,728 %
J37,52 %
K26,72 %
L8,61 %
M_N154,310 %
O-Q385,824 %
R-U1127 %
TOTAL1592,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kampánia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kampánia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITF3 Kampánia 1996 demografická pyramída demograficky strom ITF3 Kampánia demografická pyramída

Z wikipédie:

Kampánia je región v južnom Taliansku, ktorého stredom je Vezuv a Neapolský záliv.

Kampánia má veľký historický význam, bohatú a pestrú minulosť, vzácne umelecké pamiatky. V minulosti ju ovládali Gréci, Italikovia, Rimania, Normani, rody Hohenštafovcov a Anjouovcov, Španieli a Bourbonovci. Celá táto bohatá história oblasti sa odráža vo všetkých miestach a mestách (napr. v najdôležitejšom meste južného Talianska Neapole).

ostatné: SUD, Basilicata, Abruzzy, Kalábria, Kampánia, Apúlia, Molise

susedia: Molise, Lazio, Basilicata, Apúlia

podregióny: Caserta, Benevento, Neapol, Avellino, Salerno

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kampánia - ITF3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITF3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITF3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .