qr kod na stranku

Furlansko-Júlske Benátky - ITH4

regióny EÚ: Taliansko > NORD-EST > Furlansko-Júlske Benátky


mapka Furlansko-Júlske Benátky ITH4
vlajka Furlansko-Júlske Benátky ITH4 erb Furlansko-Júlske Benátky ITH4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202143,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021103
miera nezamestnanosti20215,8
miera zamestnanosti202167,4
počet obyvateľov20221 194 647
hustota obyvateľstva2019159,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,3
miera nezamestnanosti mladých202118,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202134,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115,2
index demografickej závislosti202243,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,91

viac na wikipédii

demograficky strom ITH4 Furlansko-Júlske Benátky podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Furlansko-Júlske Benátky

nace_r2%
A15,43 %
B-E128,525 %
F30,56 %
G-I11923 %
J9,42 %
K16,13 %
L3,11 %
M_N45,89 %
O-Q106,621 %
R-U35,97 %
TOTAL510,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Furlansko-Júlske Benátky, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Furlansko-Júlske Benátky

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom ITH4 Furlansko-Júlske Benátky 1996 demografická pyramída demograficky strom ITH4 Furlansko-Júlske Benátky demografická pyramída

ostatné: NORD-EST, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Benátsko, Emilia-Romagna, Furlansko-Júlske Benátky, Tridentsko-Horná Adiža

susedia: Benátsko, Západné Slovinsko, Korutánsko

podregióny: Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Furlansko-Júlske Benátky - ITH4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/ITH4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .