qr kod na stranku

Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov

Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov

Zborník Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov, 2011

Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov

stiahni plnú verziu: Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov


https://www.iz.sk/download-files/sk/romovia/pokrizova-obnova-sr-zvysovanie-zamestnanosti-a-inkluzia-romov