qr kod na stranku

Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2012

Ako aj po minulé roky, slovenský trh práce trpí mnohými, dlho neriešenými problémami, ako sú dlhodobá nezamestnanosť, problém nízkovzdelaných skupín na trhru práce, prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce s čím súvisí uplatnenie absolventov na tomto trhu. Tieto problémy podnietili Inštitút zamestnanosti osloviť odborníkov na trh práce, ako aj politikov a ľudí z praxe, aby vytvorili diskusiu o súčasných pálčivých problémoch tohto trhu. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sa Inštitút zamestnanosti obrátil na odborníkov, aby oznámkovali navrhované riešenia.

V hodnotení sa odborníci zamerali na štyri určené oblasti, ktoré sa dlhodobo hodnotia ako najmarkantnejšie na trhu práce:

  • riešenie dlhodobej nezamestnanosti (nízkovzdelaní nezamestnaní, aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami)
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie nezamestnaných..)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátna a neštátne služby zamestnanosti)

Prítomní dvanásti experti z oblasti trhu práce hodnotili takisto celkovú schopnosť programu zvyšovať zamestnanosť a prispievať k rozvoju trhu práce na Slovensku.

Ani jedna z politických strán nezískala ani v jednej oblasti známku lepšiu ako 2.

Celkovo ohodnotili experti najlepšie program strany KDH keď jej priemerne udelili známku 2,44, nasleduje SMER-SD s hodnotením 2,49 a na treťom mieste je SMK so známkou 2,57. SDKÚ-DS, ktorá sa umiestnila na 4. mieste získala známku 2,60 a ĽS-HZDS dostala známku od odborníkov 2,67. Známku lepšiu ako 3 mali už iba 3 strany: Most-híd, Náš kraj, OĽaNO. Týchto osem strán si rozdelilo prvých osem priečok podľa poradia v jednotlivých oblastiach. Z ostatných strán sa tesne nad trojku dostali iba SaS a 99 percent, pričom ostatné sú bližšie k 3,5 až 4 alebo horšie. Strany ktoré získali známku 5 (a blízke okolie) sme v prehľade neuviedli.

Hodnotenie programov prebiehalo počas konferencie "Politika trhu práce v pogramoch politických strán", ktorú organizoval Inštitút zamestnanosti 13. februára 2012. Všetky strany mali možnosť odprezentovať svoj program. Stranám, ktoré svojich zástupcov neposlali, odprezentoval program zástupca Inštitútu zamestnanosti. Strany vystupovali v poradí vyžrebovanom do volieb. Odborníci, ktorí hodnotili programy, boli na konferencii osobne prítomní.

Príklady riešení

"zastaviť rozhadzovanie peňazí pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa na miesto práce vyvaľujú doma pri televízore a pozerajú si satelit." – SSS NM

"ak príslušný úrad práce nedokáže uchádzača o zamestnanie počas 2 rokov umiestniť na trh práce, uchádzača prevezmú subjekty neštátnych služieb zamestnanosti alebo špecializované centrá pre prácu s ťažko umiestniteľnými uchádzačmi o zamestnanie" – KDH

"Naďalej realizovať programy projekty na riešenie dlhodobej nezamestnanosti a na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu práce." – SMER – SD

Celkové poradie strán

Celkové poradie za jednotlivé kategórie uvádzame v tabuľkách nižšie (známkovanie ako v škole):.

číslostranapriemer
2KDH2
11Smer-SD2
24SMK2
22SDKÚ-DS2
18ĽS-HZDS2
16Most-Híd2
8Náš kraj2
5OĽ a NO2
6SaS3
1799 percent3
3SDĽ3
20Robíme to pre deti3
9Strana zelených3
4SNS3
14KSS4
13NaS4
26SŽS4
25SSS- NM4
7PaS4

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti

číslostranaznámka
číslostranaznámka
2KDH2
11Smer-SD2
16Most-Híd2
18ĽS-HZDS2
24SMK2
22SDKÚ-DS2
8Náš kraj2
1799 percent2
5OĽ a NO2
6SaS3
20Robíme to pre deti3
3SDĽ3
13NaS3
14KSS3
9Strana zelených3
26SŽS4
25SSS- NM4
4SNS4
7PaS4

Riešenie programov sociálneho systému

číslostranaznámka
22SDKÚ-DS2
2KDH2
11Smer-SD2
24SMK2
18ĽS-HZDS2
16Most-Híd2
1799 percent2
8Náš kraj2
6SaS2
5OĽ a NO2
3SDĽ3
4SNS3
9Strana zelených3
20Robíme to pre deti3
7PaS4
14KSS4
25SSS- NM4
13NaS4
26SŽS4

Riešenie vzdelávania

číslostranaznámka
11Smer-SD2
2KDH2
18ĽS-HZDS2
24SMK2
22SDKÚ-DS2
16Most-Híd2
8Náš kraj2
6SaS2
5OĽ a NO3
3SDĽ3
1799 percent3
4SNS3
9Strana zelených3
20Robíme to pre deti3
25SSS- NM3
14KSS4
13NaS4
26SŽS4
7PaS4

Riešenie inštitucionálneho rámca

číslostranaznámka
2KDH2
11Smer-SD2
22SDKÚ-DS2
24SMK2
5OĽ a NO2
8Náš kraj2
18ĽS-HZDS3
16Most-Híd3
6SaS3
1799 percent3
3SDĽ4
4SNS4
20Robíme to pre deti4
26SŽS4
9Strana zelených4
14KSS4
13NaS4
7PaS4
25SSS- NM4

viac o konferencii


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-februar-2012/znamkovanie-stran