Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2012

Ako aj po minulé roky, slovenský trh práce trpí mnohými, dlho neriešenými problémami, ako sú dlhodobá nezamestnanosť, problém nízkovzdelaných skupín na trhru práce, prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce s čím súvisí uplatnenie absolventov na tomto trhu. Tieto problémy podnietili Inštitút zamestnanosti osloviť odborníkov na trh práce, ako aj politikov a ľudí z praxe, aby vytvorili diskusiu o súčasných pálčivých problémoch tohto trhu. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sa Inštitút zamestnanosti obrátil na odborníkov, aby oznámkovali navrhované riešenia.

V hodnotení sa odborníci zamerali na štyri určené oblasti, ktoré sa dlhodobo hodnotia ako najmarkantnejšie na trhu práce:

  • riešenie dlhodobej nezamestnanosti (nízkovzdelaní nezamestnaní, aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami)
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie nezamestnaných..)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátna a neštátne služby zamestnanosti)

Prítomní dvanásti experti z oblasti trhu práce hodnotili takisto celkovú schopnosť programu zvyšovať zamestnanosť a prispievať k rozvoju trhu práce na Slovensku.

Ani jedna z politických strán nezískala ani v jednej oblasti známku lepšiu ako 2.

Celkovo ohodnotili experti najlepšie program strany KDH keď jej priemerne udelili známku 2,44, nasleduje SMER-SD s hodnotením 2,49 a na treťom mieste je SMK so známkou 2,57. SDKÚ-DS, ktorá sa umiestnila na 4. mieste získala známku 2,60 a ĽS-HZDS dostala známku od odborníkov 2,67. Známku lepšiu ako 3 mali už iba 3 strany: Most-híd, Náš kraj, OĽaNO. Týchto osem strán si rozdelilo prvých osem priečok podľa poradia v jednotlivých oblastiach. Z ostatných strán sa tesne nad trojku dostali iba SaS a 99 percent, pričom ostatné sú bližšie k 3,5 až 4 alebo horšie. Strany ktoré získali známku 5 (a blízke okolie) sme v prehľade neuviedli.

Hodnotenie programov prebiehalo počas konferencie "Politika trhu práce v pogramoch politických strán", ktorú organizoval Inštitút zamestnanosti 13. februára 2012. Všetky strany mali možnosť odprezentovať svoj program. Stranám, ktoré svojich zástupcov neposlali, odprezentoval program zástupca Inštitútu zamestnanosti. Strany vystupovali v poradí vyžrebovanom do volieb. Odborníci, ktorí hodnotili programy, boli na konferencii osobne prítomní.

Príklady riešení

"zastaviť rozhadzovanie peňazí pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa na miesto práce vyvaľujú doma pri televízore a pozerajú si satelit." – SSS NM

"ak príslušný úrad práce nedokáže uchádzača o zamestnanie počas 2 rokov umiestniť na trh práce, uchádzača prevezmú subjekty neštátnych služieb zamestnanosti alebo špecializované centrá pre prácu s ťažko umiestniteľnými uchádzačmi o zamestnanie" – KDH

"Naďalej realizovať programy projekty na riešenie dlhodobej nezamestnanosti a na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu práce." – SMER – SD

Celkové poradie strán

Celkové poradie za jednotlivé kategórie uvádzame v tabuľkách nižšie (známkovanie ako v škole):.

číslostranapriemer
2KDH2,44
11Smer-SD2,49
24SMK2,57
22SDKÚ-DS2,60
18ĽS-HZDS2,67
16Most-Híd2,83
8Náš kraj2,85
5OĽ a NO2,97
6SaS3,10
1799 percent3,18
3SDĽ3,54
20Robíme to pre deti3,72
9Strana zelených3,85
4SNS3,85
14KSS4,13
13NaS4,18
26SŽS4,26
25SSS- NM4,28
7PaS4,44

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti

číslostranaznámka
číslostranaznámka
2KDH2,46
11Smer-SD2,58
16Most-Híd2,61
18ĽS-HZDS2,63
24SMK2,63
22SDKÚ-DS2,64
8Náš kraj2,79
1799 percent2,80
5OĽ a NO2,94
6SaS3,00
20Robíme to pre deti3,30
3SDĽ3,50
13NaS3,70
14KSS3,70
9Strana zelených3,75
26SŽS4,07
25SSS- NM4,14
4SNS4,29
7PaS4,40

Riešenie programov sociálneho systému

číslostranaznámka
22SDKÚ-DS2,38
2KDH2,42
11Smer-SD2,42
24SMK2,42
18ĽS-HZDS2,54
16Most-Híd2,72
1799 percent2,80
8Náš kraj2,83
6SaS2,89
5OĽ a NO2,96
3SDĽ3,43
4SNS3,56
9Strana zelených3,69
20Robíme to pre deti3,92
7PaS4,00
14KSS4,20
25SSS- NM4,21
13NaS4,25
26SŽS4,36

Riešenie vzdelávania

číslostranaznámka
11Smer-SD2,30
2KDH2,42
18ĽS-HZDS2,50
24SMK2,50
22SDKÚ-DS2,67
16Most-Híd2,77
8Náš kraj2,88
6SaS2,94
5OĽ a NO3,13
3SDĽ3,25
1799 percent3,40
4SNS3,57
9Strana zelených3,63
20Robíme to pre deti3,67
25SSS- NM3,93
14KSS4,00
13NaS4,10
26SŽS4,43
7PaS4,60

Riešenie inštitucionálneho rámca

číslostranaznámka
2KDH2,45
11Smer-SD2,67
22SDKÚ-DS2,73
24SMK2,73
5OĽ a NO2,86
8Náš kraj2,91
18ĽS-HZDS3,00
16Most-Híd3,22
6SaS3,57
1799 percent3,72
3SDĽ4,00
4SNS4,00
20Robíme to pre deti4,00
26SŽS4,17
9Strana zelených4,33
14KSS4,60
13NaS4,67
7PaS4,75
25SSS- NM4,83

viac o konferencii


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-februar-2012/znamkovanie-stran