qr kod na stranku

Pozvánka na tlačovú konferenciu Trh práce v programoch politických strán a hnutí

Dňa 14. februára 2012 od 13:00 Inštitút zamestnanosti organizuje vo svojich priestoroch na Povrazníckej 11, Bratislava, tlačovú konferenciu, na ktorej budú prezentované výsledky konferencie a známkovanie programov politických strán v oblasti politiky trhu práce.


Inštitút zamestnanosti organizuje v pondelok dňa 13. februára 2012 od 9:00 do 13:00 v Bratislavskom hoteli Apollo v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bude daný priestor politickým stranám pred­staviť svoj program.

Konferencia nadväzuje na konferencie pred parlamentnými voľbami v roku 2006 a 2010 a pred euro voľbami v roku 2009. Konferencie poskytli priestor na odbornú diskusiu o problematike trhu práce na Slovensku. Cieľom konferencie je umožniť politickým stranám prezentovať svoj pohľad na problematiku trhu práce na Slovensku a načrtnúť svoje návrhy na jednotlivé problematické časti trhu práce, zamestnanosti a nezamestnanosti. Každá politická strana bude mať na prezentáciu rovnaký čas, program neprítomných strán bude prezentovať expert Inštitútu zamestnanosti. Po bloku prezentácii bude nasledovať odborná diskusia o rôznych pohľadoch na možné kroky na trhu práce.

Zameranie konferencie

Trh práce Slovenska je zaťažený problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí vyriešiť. Najpálčivejšími problémami z pohľadu Inštitútu zamestnanosti sú pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť a generovanie nových nezamestnaných. Preto je konferencia zameraná na nasledovné témy:

  • dlhodobo nezamestnaní (najmä nízkovzdelaní, ich aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami, strata sociálnych dávok pri nástupe do zamestnania, princíp rodiny alebo osoby)
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie pre potreby trhu práce, vzdelávanie nezamestnaných)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátne a neštátne služby zamestnanosti)

Konferencia sa uskutoční dňa 13. februára 2012 od 9:00 do 13:00 v Bratislavskom hoteli Apollo na Dulovom námestí. Počas konferencie bude priestor na odbornú diskusiu, pri ktorej sa pred­stavitelia jednotlivých politických strán a hnutí budú vedieť vyjadriť k rôznym problematikám trhu práce. Priestor na otázky bude aj počas prestávky od cca 10:30.

Nasledujúci deň 14. februára 2012 od 13:00 Vás pozývame do priestorov Inštitútu zamestnanosti na tlačovú konferenciu o výsledkoch konferencie a o známkovaní programov politických strán.

viac o konferencii nájdete na našej webstránke.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-februar-2012/tlacova-konferencia