qr kod na stranku

Najčastejšie mýty o exekúciách a Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový a odvodový systém na Slovensku má veľa zákutí a neprehľadností, ktoré veľmi sťažujú prechod zo stavu nezamestnanosti do zamestnanosti. Aby vedel človek zodpovedať na jednoduchú otázku, o koľko eur bude mať moja rodina viac, keď sa zamestnám, musí si naštudovať vyše 20 zákonov, ktoré používajú rôznu terminológiu (napr. pojem príjem v rôznych zákonoch znamená úplne iné číslo z výplatnej pásky). Dôsledkom je množstvo mýtov, ktoré sa šíria v laickej a niekedy i odbornej verejnosti.

Aby sme odstránili toto informačné vákuum, aby sme ukázali, že existuje výrazná finančná motivácia zobrať legálne platené miesto, aby sme ukázali, ako sa vyznať v labyrinte zákonov, vytvorili sme mzdovú kalkulačku.

„Mzdová kalkulačka umožňuje každému človeku jednoducho si zrátať, ako sa jeho hrubá mzda prejaví v jeho peňaženke: aké vysoké budú jeho dane a odvody a najmä na aké dávky a iné príspevky má nárok,“ hovorí Michal Páleník, autor mzdovej kalkulačky. Umožní tiež vypočítať maximálne možné exekúcie či rôzne dávky a príspevky od štátu.

„Umožňuje tiež realizovať analýzy o čistých príjmoch či superhrubých mzdách a modelovať možné zmeny dávkovo-odvodového systému na Slovensku,“ dopĺňa Michal Greguš, dekan Fakulty managementu UK.

Keďže dávkovo-odvodový systém je komplikovaný, vytvorili sme Učebnicu mzdovej kalkulačky ( vytlačená učebnica .pdf .odt .epub), ktorá sumarizuje, zovšeobecňuje, ako i spresňuje poznatky uvedené v mzdovej kalkulačke. „Študenti, sociálne pracovníčky či pracovníci úradov práce takto získajú text, ktorý im umožní mať nielen aktuálny prehľad o jednotlivých parametroch, ale aj hĺbkovo pochopiť problematiku,“ hovorí Michal Páleník.

V mzdovej kalkulačke sú presvedčivo odstránené rôzne mýty, ktoré sa opakovane objavujú.

Prvým je, že pracovať sa neoplatí, lebo čistý príjem pri minimálnej mzde je nižší ako dávky v hmotnej núdzi. Toto nie je pravda, príjem z práce je vždy vyšší ako príjem z dávok. Tento rozdiel je dvoj až trojnásobný. Konkrétne číslo sa však medzi rôznymi typmi domácností líši.

Druhým z týchto mýtov je, že pracovať sa neoplatí, lebo exekútor aj tak zoberie celú výplatu. Toto tiež nie je pravda – napr. rodine s dvoma deťmi môže pri neprednostných pohľadávkach exekútor zobrať pri minimálne mzde iba 7 % príjmu, pri pred­nostných pohľadávkach 14 %. Včerajšou novelou by sa prvý podiel znížil a druhý zostal rovnaký, avšak nárastom minimálnej mzdy v roku 2022 stúpne v tejto domácnosti percento idúce na exekúcie na 1 resp. 16 %. Teda aj v prípade exekúcií je celkový príjem rodiny pri zamestnaní sa dvojnásobne vyšší ako pri poberaní dávok. Samozrejme, exekuovaný si nemôže nechať posielať výplatu na svoj účet v banke.

Ako vidno, oba tieto mýty plynú z komplexných slovne písaných vzorcov v desiatkach zákonov a vyhlášok. Naša mzdová kalkulačka laického či odborného používateľa od tohto odbremeňuje.


michal páleník tlačová konferencia 2021 10 tlacova-konferencia-2021-10

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti Vás pozývajú na tlačovú konferenciu k téme Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach či exekúciách

  • TK: Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach v hmotnej núdzi či exekúciách
  • miesto konania: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, pred budovou (v prípade nepriaznivého počasia v zasadačke na 4. poschodí)
  • parkovanie v okolí FM UK v regulovanej parkovacej zóne a na parkovisku FM UK
  • čas: štvrtok 21. 10. 2021 od 10:00

Témy tlačovej konferencie:

  • predstavenie problémov s výpočtom výšky dávok po zamestnaní sa (napr. desiatky zákonov, čo to ovplyvňujú, a fakt, že pojem príjem v každom zákone znamená niečo iné)
  • vyvrátenie najčastejších mýtov: „viac sa oplatí poberať dávky ako zamestnať sa" (nie je pravda) a "exekútor aj tak všetko zoberie" (nie je pravda)
  • predstavenie Učebnice mzdovej kalkulačky, ktorá sumarizuje, zovšeobecňuje, ako i spresňuje poznatky uvedené v mzdovej kalkulačke

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ucebnica-mzdovej-kalkulacky-2021