qr kod na stranku

Najčastejšie mýty o exekúciách a Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový a odvodový systém na Slovensku má veľa zákutí a neprehľadností, ktoré veľmi sťažujú prechod zo stavu nezamestnanosti do zamestnanosti. Aby vedel človek zodpovedať na jednoduchú otázku, o koľko eur bude mať moja rodina viac, keď sa zamestnám, musí si naštudovať vyše 20 zákonov, ktoré používajú rôznu terminológiu (napr. pojem príjem v rôznych zákonoch znamená úplne iné číslo z výplatnej pásky). Dôsledkom je množstvo mýtov, ktoré sa šíria v laickej a niekedy i odbornej verejnosti.

Aby sme odstránili toto informačné vákuum, aby sme ukázali, že existuje výrazná finančná motivácia zobrať legálne platené miesto, aby sme ukázali, ako sa vyznať v labyrinte zákonov, vytvorili sme mzdovú kalkulačku.

„Mzdová kalkulačka umožňuje každému človeku jednoducho si zrátať, ako sa jeho hrubá mzda prejaví v jeho peňaženke: aké vysoké budú jeho dane a odvody a najmä na aké dávky a iné príspevky má nárok,“ hovorí Michal Páleník, autor mzdovej kalkulačky. Umožní tiež vypočítať maximálne možné exekúcie či rôzne dávky a príspevky od štátu.

„Umožňuje tiež realizovať analýzy o čistých príjmoch či superhrubých mzdách a modelovať možné zmeny dávkovo-odvodového systému na Slovensku,“ dopĺňa Michal Greguš, dekan Fakulty managementu UK.

Keďže dávkovo-odvodový systém je komplikovaný, vytvorili sme Učebnicu mzdovej kalkulačky ( vytlačená učebnica .pdf .odt .epub), ktorá sumarizuje, zovšeobecňuje, ako i spresňuje poznatky uvedené v mzdovej kalkulačke. „Študenti, sociálne pracovníčky či pracovníci úradov práce takto získajú text, ktorý im umožní mať nielen aktuálny prehľad o jednotlivých parametroch, ale aj hĺbkovo pochopiť problematiku,“ hovorí Michal Páleník.

V mzdovej kalkulačke sú presvedčivo odstránené rôzne mýty, ktoré sa opakovane objavujú.

Prvým je, že pracovať sa neoplatí, lebo čistý príjem pri minimálnej mzde je nižší ako dávky v hmotnej núdzi. Toto nie je pravda, príjem z práce je vždy vyšší ako príjem z dávok. Tento rozdiel je dvoj až trojnásobný. Konkrétne číslo sa však medzi rôznymi typmi domácností líši.

Druhým z týchto mýtov je, že pracovať sa neoplatí, lebo exekútor aj tak zoberie celú výplatu. Toto tiež nie je pravda – napr. rodine s dvoma deťmi môže pri neprednostných pohľadávkach exekútor zobrať pri minimálne mzde iba 7 % príjmu, pri prednostných pohľadávkach 14 %. Včerajšou novelou by sa prvý podiel znížil a druhý zostal rovnaký, avšak nárastom minimálnej mzdy v roku 2022 stúpne v tejto domácnosti percento idúce na exekúcie na 1 resp. 16 %. Teda aj v prípade exekúcií je celkový príjem rodiny pri zamestnaní sa dvojnásobne vyšší ako pri poberaní dávok. Samozrejme, exekuovaný si nemôže nechať posielať výplatu na svoj účet v banke.

Ako vidno, oba tieto mýty plynú z komplexných slovne písaných vzorcov v desiatkach zákonov a vyhlášok. Naša mzdová kalkulačka laického či odborného používateľa od tohto odbremeňuje.


michal páleník tlačová konferencia 2021 10 tlacova-konferencia-2021-10

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti Vás pozývajú na tlačovú konferenciu k téme Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach či exekúciách

  • TK: Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach v hmotnej núdzi či exekúciách
  • miesto konania: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, pred budovou (v prípade nepriaznivého počasia v zasadačke na 4. poschodí)
  • parkovanie v okolí FM UK v regulovanej parkovacej zóne a na parkovisku FM UK
  • čas: štvrtok 21. 10. 2021 od 10:00

Témy tlačovej konferencie:

  • predstavenie problémov s výpočtom výšky dávok po zamestnaní sa (napr. desiatky zákonov, čo to ovplyvňujú, a fakt, že pojem príjem v každom zákone znamená niečo iné)
  • vyvrátenie najčastejších mýtov: „viac sa oplatí poberať dávky ako zamestnať sa" (nie je pravda) a "exekútor aj tak všetko zoberie" (nie je pravda)
  • predstavenie Učebnice mzdovej kalkulačky, ktorá sumarizuje, zovšeobecňuje, ako i spresňuje poznatky uvedené v mzdovej kalkulačke

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ucebnica-mzdovej-kalkulacky-2021
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .