qr kod na stranku

Študentské pôžičky ako riešenie nedostatku študentov v prioritných odboroch

Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti

Nedostatok študentov na vysokých školách v prioritných odboroch spojených so starnutím populácie a so zmenami na trhu práce je vážne riziko pre budúcnosť trhu práce na Slovensku. Inštitút zamestnanosti navrhuje poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysoko­školské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby (tzn. absolvent vysokej školy zaplatí daň zníženú o splátku pôžičky). Pôžička bude poskytnutá len študentom, ktorí študujú na prioritných odboroch.

Náš návrh je poskytovať pôžičky do výšky 4 000 € ročne, teda 400 € mesačne. Takáto suma umožní, aby mal študent zdroje na všetky náklady spojené so štúdiom a nemusel počas školy brigádovať. Na rozdiel od súčasného stavu by boli poskytované v deň zápisu na VŠ štúdium, aby študenti zo sociálne slabších rodín mali dostatočne pokryté finančne najnáročnejšie obdobie VŠ, t. j. začiatok akademického roka.

Splácanie

Pre motiváciu študentov prioritných odborov zostať pracovať na Slovensku navrhujeme, aby v prípade, že budú naďalej platiť daň z príjmu v SR, ich pôžička bola umorovaná. V prípade, ak bude ročná splátka nižšia ako ročná daň, vtedy príjemca pôžičky nebude platiť žiadnu splátku. V niektorých prípadoch (materstvo, zdravotné problémy) bude môcť absolvent požiadať o odklad splácania.

Financovanie

V súčasnosti na Slovensku študuje na slovenských vysokých školách okolo 150 tisíc študentov. V prípade, že by bolo za študentov prioritných odborov označených 10 % študentov, t. j. okolo 15 tisíc študentov (napr. ak by boli za prioritné odbory vybrané medicína a IKT odbory, v súčasnosti je okolo 4000 študentov medicíny a okolo 5500 študentov IKT odborov) a ak by všetci študenti týchto prioritných odborov využili možnosť maximálnej výšky pôžičky, táto sociálna investícia by bola okolo 60 000 000 € ročne.

Pri päťročnom štúdiu je výška poskytnutých finančných prostriedkov 20 000 €. Pri úročení 2 % (priemerná inflácia) pri splatnosti 20 rokov by mesačná splátka bola 101 € alebo ročne okolo 1200 €.

Dlhodobo sú hrubé príjmy vysoko­školsky vzdelaných študentov vyššie ako tých so stredo­školským vzdelaním. Pri súčasne nastavenom daňovo-odvodovom mixe je daň zaplatená z hrubých príjmov vysoko­školsky vzdelaného študenta na úrovni:

Priemerná mzda absolventa VŠPriemerná mzda absolventa SŠ
Hrubý príjem1 620950
Zaplatená daň mesačne205114
Daň ročne2 4701 375

Teda pri bežnom platení daní by absolvent svojimi daňami priebežne splácal svoju pôžičku. Po 20 rokoch bude táto sociálna investícia splatená a ďalších 30 rokov bude štát poberať vyššie daňové príjmy vďaka vyššej kvalifikácii pracovnej sily.


Odozva


Pozvánka na tlačovú konferenciu

Inštitút zamestnanosti dňa 31. 8. 2018 od 10:00 organizoval tlačovú konferenciu na tému: študentské pôžičky, riešenie nedostatku študentov v potrebných odboroch.

Na tlačovej konferencii sme pred­stavili náš návrh, ako motivovať absolventov ostať pracovať na Slovensku a zároveň zaistiť dostatok študentov v nedostatkových odboroch.

  • Téma: študentské pôžičky ako riešenie nedostatku študentov v potrebných odboroch
  • Piatok, 31. 8. 2018, čas: 10:00
  • Miesto: Inštitút zamestnanosti, Povraznícka 11, Bratislava

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace/tk-financovanie-vs
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .